El 64% dels empresaris turístics veu una caiguda 'forta' de beneficis en el segon trimestre de l'any, segons Exceltur


Actualizado 20/7/2009 22:00:10 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 64% dels empresaris turístics a Balears estimen que s'ha experimentat un fort descens de beneficis en aquest destí dins el sector de l'allotjament durant el segon trimestre de l'any front al mateix període de l'any passat, segons Exceltur.

Per la seva banda, un 29,7% estima que la caiguda ha estat lleu en aquest destí en el referent al sector allotjament respecte al mateix període de l'any passat.

En el referent a les vendes, Exceltur detalla que un 41,4% dels empresaris insulars observen que els descensos en les vendes durant aquest període ha estat fort, mentre que un 50,5% els estima que han estat lleus. D'altra banda, un 5,3% aprecia que s'han mantingut.

A l'informe sobre la valoració dels resultats empresarials del segon trimestre, Exceltur va estimar que un 93,7% dels empresaris de Balears havien registrat un descens en els seus beneficis davant d'un sis per cent que afirmava mantenir-los.

A l'apartat de vendes, el percentatge d'empresaris insulars que van experimentar caigudes en el segon trimestre ha estat d'un 92%, davant el sis per cent que afirmava haver-se mantingut en els mateixos marges respecte al mateix període de l'any. Només un dos per cent apreciava haver millorat en aquest aspecte.

A més, Exceltur assenyala que la mitjana dels preus hotelers en els cinc primers mesos de l'any ha baixat un dos per cent respecte al mateix període de l'any passat, una de les comunitats amb menor caiguda del país.