El 70% de les dones ateses per violència de gènere a Eivissa i Formentera té menys de 40 anys


Actualizado 24/11/2010 19:08:46 CET

EIVISSA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 70 % de les dones ateses per violència de gènere a Eivissa i Formentera té menys de 40 anys (la mitjana és de 37 anys) i el 10 % no supera els 25 anys, segons l'estudi fet per professionals de l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera en col·laboració amb l'Oficina de la Dona del Consell d'Eivissa.

Referint-se al tipus de maltractament, cal assenyalar que gairebé el 99 % de les dones ateses havien patit maltractament psicològic, el 80,4 % físic i el 5,4 % sexual.

Per a les realització d'aquest treball retrospectiu, titulat 'Avaluació i atenció sociosanitària davant de la violència de gènere', les seves autores han analitzat l'atenció rebuda per 112 dones a l'Oficina de la Dona durant el segon semestre del 2008 i tot el 2009.

Les conclusions de l'estudi indiquen que la major part de les dones ateses resideix en Vila. A més, el 53,6 % són espanyoles i el 25,5 % procedeixen de països de l'Amèrica Llatina, és a dir, una de cada quatre.

Respecte a la situació econòmica, el 57 % de les dones tenia ingressos econòmics en el moment de ser ateses, ja que el 40 % treballava i un 17 % eren parades però tenia ingressos econòmics.

El treball també avalua la relació que tenen les víctimes amb el seu agressors. En aquest sentit, el 71,5 % de les dones apunta que ha estat agredides per les seves parelles, de les quals el 38,4 % dels casos era el seu marit, el 26,8 % la seva parella de fet i el 6,3 % el seu nuvi.

D'altra banda, el 63,4 % de les dones ateses havia denunciat la seva situació, mentre que el 36,6 % no ho havia fet. Pel que fa a les derivacions a l'Oficina de Dona, 53 fossin derivades per la policia, 31 per familiars i amics, 17 des dels centres de salut d 'Atenció primària; 3 des del jutjat; 3 del 061; altres 3 dels Serveis Socials i 1 de Càritas Diocesana.

VISITES ALS CENTRES SANITARIS

Durant el segon semestre del 2008, les dones ateses van realitzar fins a 37 visites en els centres de salut i un 20,5 % no va utilitzar aquests serveis. En 2009, es van realitzar un total de 52 visites i només un 8 % no va acudir al seu centre de salut.

De les quals van acudir el 2008, el 4,5 % de les pacients han estat derivades a Psiquiatria, percentatge que en 2009 ha estat del 10,5 %. D'aquestes, van utilitzar el reforç de psicologia el 4,5 % el 2008 i el 7,6 % en 2009. Del total de dones ateses en Atenció primària, el 2008 es va derivar un 3,4 % a Treball social i en 2009 un 4,8 %.

Les pacients que van utilitzar els serveis sanitaris públics, van fer fins a sis visites al Servei d'Urgències de l'Hospital Can Misses en el segon semestre del 2008 i fins a 21 en 2009. D'aquestes, només es va realitzar un part judicial derivat de la visita a l'hospital en un 11,5 % de les pacients ateses el 2008 i un 31 % en 2009.

Respecte a les patologies, els serveis hospitalaris van prescriure al 7,7 % de les dones ateses el 2008 fàrmacs psicoactius i al 13,9 % en 2009. Pel que fa al diagnòstic d'ansietat, apareix al 7,7 % el 2008 i al 8,3 % en 2009.

Cal assenyalar que la depressió no apareix el 2008, però sí al 2,8 % de les dones en 2009. A més, només el 8,3 % van tenir malalties ginecològiques. Alhora, el 7,7 % van precisar un ingrés hospitalari el 2008, percentatge que en 2009 es va elevar fins a l'11,1 %.

De les dones que patien violència de gènere i van acudir als centres de salut, el 34,3 % prenien psicofàrmacs en 2009, xifra que duplica a la del 2008; al 24,8 % se'ls va diagnosticar d'ansietat i el 19 % passaven per una depressió.

A més, el 26,7 % de les pacients presentava patologies ginecològiques en 2009; l'11,5 % dolor pèlvic; el 3,8 % malalties de transmissió sexual. Eren embarassades el 8,6 % i es van sotmetre a una interrupció voluntària de l'embaràs el 4,8 %.

Altres de les patologies presentades per les dones ateses han estat dolors crònics de les articulacions (lumbàlgies i miàlgias), dolor de cap, dolor toràcic, problemes gastrointestinals, trastorns del somni, insomni, contusions i ferides.