Air Comet.- AMPL.- El jutge decreta l'embargament preventiu de béns de Gonzalo Pascual i Díaz Ferrán per 37,64 milions


Actualizado 6/8/2010 20:13:13 CET

Veu "risc" que el patrimoni dels demandats "disminueixi o directament desaparegui" fins que es resolgui el concurs

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat Mercantil número 8 de Madrid ha decretat l'embargament "preventiu" de béns per import de 37,64 milions d'euros a Inversiones Grudisan --societat patrimonial de Gerardo Díaz Ferrán--, al seu soci Gonzalo Pascual, als seus fills Gerardo Díaz Santamaría i Ignacio Pascual de Riva, així com a José María Llodrá Serrano pel concurs de creditors d'Air Comet.

D'aquesta quantitat respondrien solidàriament tots els membres del consell d'administració de Grudisan. La quantia de l'embargament correspon al passiu generat en el període comprès entre març del 2008 i desembre del 2009, segons la interlocutòria feta pública pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

El jutge considera "fundada la possibilitat que el concurs es qualifiqui com a culpable i que la massa activa sigui insuficient per satisfer tots els deutes" i ordena que es realitzin totes les investigacions patrimonials precises per posar en pràctica l'esmentat embargament, sense perjudici de la designació de béns per l'Administració concursal.

La concursada (Air Comet) es trobava en situació d'insolvència amb anterioritat al començament del termini de sol·licitud de concurs, el que va poder generar en una agreujament de la seva situació financera en mantenir una societat que "no pot atendre les seves obligacions, generant noves despeses i contraient noves obligacions", situació de la qual considera "culpable" a la companyia, resa la interlocutòria del jutge Javier Yañez Evangelista.

"La possibilitat que el concurs (Air Comet) es qualifiqui com a culpable implica que l'administrador o liquidador ha actuat amb dol o culpa greu determinant de la generació o agreujament de l'estat d'insolvència, per la qual cosa cap entendre que davant d'una eventual condemna a la cobertura del dèficit podria eludir l'efectivitat de la sentència", assenyala.

En aquest sentit, el jutge aplica el criteri jurídic 'periculum in mora', en entendre que existeix "el risc" que pel transcurs del temps necessari per resoldre el concurs, el patrimoni dels demandats "disminueixi o directament desaparegui", bé per acció dels mateixos o pel curs de l'aplicació d 'altres processos concursals.

Fins ara, s'ha declarat concurs necessari per a les filials del grup Marsans, del qual els dos socis eren propietaris, per a Viatges Marsans i Mundicolor, la gestió de les quals afrontaren els nous propietaris Posibilitum Business, i s'ha sol·licitat igualment concurs voluntari per a una tercer filial, Temps Lliure.

Air Comet, que va perdre la llicència de vol el desembre coincidint amb el Nadal, cosa que va afectar uns 24.000 passatgers segons el tribunal, ha presentat la seva sol·licitud de concurs de creditors, antiga suspensió de pagaments, el 23 de març. A data d'avui, 740 treballadors tenen la seva relació laboral amb l'aerolínia suspesa per l'ERO aprovat el gener.

Air Comet té un actiu de 84,5 milions d'euros davant d'un passiu de 310,4 milions d'euros. Entre els seus principals creditors figuren la Seguretat Social, l'Agència Tributària, i el banc alemany HSH Nord Bankque per l'impagament del lloguer d'avions, a més dels empleats. En contra de la interlocutòria no cap recurs, sense perjudici d'oposició en els 20 dies següents a la seva notificació.