L'atur ha baixat en 2.629 desocupats el juny (-3,94%) i acumula un repunt interanual del 73,74%


Actualizado 2/7/2009 18:09:47 CET

En els últims 12 mesos la desocupació ha augmentat a les Illes en 27.231 persones, fins a situar-se en 64.160 aturats

Balears lidera l'increment d'afiliats a la Seguretat Social, al comptabilitzar-se 15.428 cotitzants més que el maig

PALMA DE MALLORCA, 2 de juliol (EUROPA PRESS)

Balears ha registrat una caiguda de l'atur el juny del 3,94% respecte a maig, convertint-se en la segona comunitat autònoma amb el descens de la desocupació més acusat, per darrere de Cantàbria (-6,38%). Així el nombre d'aturats registrats en les oficines del Servei d'Ocupació dels Illes Balears (SOIB) va disminuir en 2.629 persones, de manera que la xifra total de desocupats s'ha situat el mes passat a l'arxipèlag en 64.160 persones.

Així, les Illes registren el tercer mes consecutiu amb descensos de la desocupació, mentre que a nivell nacional la caiguda de l'atur encadena el segon mes consecutiu, amb un retrocés mitjà del -1,5%.

Per la seva banda, l'atur interanual ha augmentat a l'arxipèlag balear en 27.231 persones, cosa que representa un augment del 73,74% respecte a juny de l'any passat, sent la segona comunitat en la qual més ha crescut en atur en els últims 12 mesos. Només ha estat superada per Aragó (90,61%).

Per la seva banda, la desocupació entre estrangers ha baixat un -4,05% respecte al mes passat, amb 703 aturats menys, fins a un total de 16.641, dels quals 11.449 eren de països extracomunitaris i 5.192 de la Unió Europea. En termes interanuals, l'atur entre estrangers ha augmentat un 101,54%, amb 8.384 nous desocupats respecte a juny del 2008.

LES ILLES LÍDERS EN CREIXEMENT EN AFILIACIÓ

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social a Balears s'ha situat en 465.603 persones, amb 15.428 cotitzants més que el maig (+3,43%), el major increment de l'afiliació intermensual del conjunt del país, tant en termes absoluts com percentuals.

En canvi, en termes interanuals la taxa d'afiliació ha caigut un 7,30% per sota a la registrada el juny de l'any passat (-36.675). L'evolució és, per tant, positiva termes mensuals, tot i que contínua sent negativa en valors interanuals.

Alhora, les Illes Balears han registrat un descens de la contractació en termes mensuals i interanuals. Així, el número total de nous contractats registrats ha arribat als 37.190 el juny, cosa que representa un descens de l'1,68% respecte al mes passat (637 contractes menys), mentre que en el conjunt del país la contractació es va incrementar en un 14,84%. Amb tot, la caiguda intermensual de la contractació a Balears ha estat el juny el menor de tot l'any.

Cal destacar, que la contractació mensual ha baixat en tots els sectors, excepte en el col·lectiu que es refereix a la Resta del sector serveis, que ha registrat un augment del 12,2%. Així, l'Agricultura va experimentar la caiguda més gran en el nombre de contractes registrats (-12,9%), seguida de la Construcció (-10,9%).

PER ILLES I SECTORS

En el mes de juny l'atur ha baixat en totes les illes, especialment a Formentera on s'ha reduït un -14,7% (-50 desocupats). A Mallorca s'ha registrat un descens de l'atur del -3,4% (-1.840), a Eivissa ha caigut un -7% (-541) i a Menorca caiguda ha estat del -4,1% (-198). Així, a Mallorca es van concentrar 52.061 persones desocupades, a Menorca, 4.588 persones, a Eivissa, 7.222 i a Formentera, 287 aturats.

Així, Mallorca és la que presenta el major augment interanual de l'atur (78,9%), seguida de Menorca (71,4%), Eivissa (61,9%), i Formentera (45,2%).

Per sectors, cal destacar que l'atur mensual ha baixat en el sector serveis 6,6%, especialment en l'Hostaleria on la caiguda de la desocupació ha estat del 12,5% i en Comerç del 6,1%. En canvi, la desocupació ha augmentat en la Construcció ha augmentat un 1,4% el número, en l'Agricultura (0,4%) i en Indústria (0,1%).

Per sexes, els homes concentren el 55,3% del total de persones en situació de desocupació (35.475), mentre que el juny s'han registrat 28.685 dones en atur a les illes (44,7%). Per edats, un 14,4% (9.229) té menys de 25 anys i el 85,6% (54.931) és més gran d'aquesta edat. Per nacionalitats, el 74,1% dels aturats són espanyols, el 8,1% estrangers de la UE i el 17,8% extracomunitaris.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, el nombre d'aturats registrats en les oficines de l'institut Nacional d'Ocupació (Inem) ha baixat en 55.250 persones el juny respecte a maig (-1,5%), registrant el seu segon descens mensual consecutiu després d'haver estat 14 mesos a l'alça. El total de desocupats s'ha situat així en 3.564.889 persones.

La caiguda de la desocupació en aquest mes contrasta amb el comportament que va experimentar l'atur el juny del 2008, quan la desocupació va pujar en 36.849 persones. Ja el mes de maig passat, l'atur ha començat a tirar el fre i ha registrat un descens pròxim als 25.000 desocupats.