Aviba espera que Foment doni un protocol clar de com aplicar la normativa per millorar el reintegrament de bonificacions


Actualizado 24/4/2008 21:17:17 CET

MADRID, 24 d'abril (EUROPA PRESS)

Les associació d'agències de viatges de les Balears (Aviba) espera que el Ministeri de Foment comuniqui en pròximes dates un protocol "clar i concret" de com aplicar la normativa per fixar el procés de reintegrament de les quantitats dels càrrecs d'emissió en les tarifes que compten amb la bonificació del descompte a residents.

El vicepresident d'Aviba, Carlos Almoguera, va assegurar que les agències de viatges esperen que el Ministeri també procedeixi amb això al pagament dels descomptes aplicats que han patit retards i que suposen una suma "important" per a moltes de les empreses.

També va destacar que els operadors coincideixen en la sol·licitud d'aquest aclariment --subratllant que la Direcció General de Transport del Govern també opina que ha de fer-se-- ja que existeixen disparitat de criteris en com s'ha d'aplicar el barem de les quantitats d'emissió que estan subvencionades.

Tot i això, va assenyalar que les agències es troben a l'espera que Foment contesti "d'un moment a l'altre" a les companyies aèries sobre el criteri per fixar els càrrecs d'emissió de les tarifes d'aquests vols, després de ser aquestes els qui han de reintegrar el càrrec d'emissió.

El portaveu d'Aviba va subratllar que amb la reforma del Decret que regula les bonificacions de les tarifes per als residents dels territoris no peninsulars s'ha detectat un percentatge d'error del 80% en la fixació del càrrec d'emissió bonificat --coneguts com a 'fee'--, mentre que amb l'anterior normativa aquest no ascendia a més del 2%.

Segons la seva opinió, el problema actual resideix que no existeix una divergència d'opinions sobre la forma d'estimar els càrrecs d'emissió d'aquests vols, el que està produint retards en el procés de devolucions.

Per aquesta raó, espera que el Ministeri "entendrà" aquest punt tal com ha passat anteriorment en el mes de novembre, quan es va analitzar el Decret 1340/2007 per conèixer si les subvenció era aplicable als 'fee' de les agències.

Finalment, Almoguera va destacar que s'espera que l'esmentat aclariment es resolgui en pròximes dates i va reivindicar que les agències han demostrat que "tenen bona voluntat" per abordar i negociar aquesta qüestió. També va subratllar que en cap moment s'han deixat d'aplicar les bonificacions i que els operadors de viatges han demostrat tenir "paciència" davant d'aquesta situació.