Balears és una de les comunitats amb menor consum d'aigua el 2008, però presenta el valor més alt de l'aigua


Actualizado 20/7/2010 19:09:07 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Balears ha estat una de les comunitats amb menor consum d'aigua per habitant durant 2008, amb una mitjana de 139 litres per resident i dia, si bé ha presentat el valor unitari de l'aigua més elevat del país amb una mitjana d'1,83 euros per metre cúbic en aquest exercici, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb això, l'arxipèlag balear se situa per sota de la mitjana nacional, que ha baixat un 1,9% respecte a 2007, i se situa en 154 litres per habitant i dia, i alhora el valor unitari de l'aigua puja un 4 % fins a 1,31 euros per metre cúbic, segons es desprèn de l'enquesta sobre el subministrament i sanejament de l'aigua de l'any 2008, feta pública aquest dimarts.

Per comunitats autònomes, els consums mitjans més elevats es van donar a la Comunitat Valenciana (amb 189 litres), Cantàbria (188) i Principat d'Astúries (177). Per contra, els consums mitjans més baixos d'aigua s'han registrat a les llars de Comunitat Foral de Navarra (131 litres per habitant i dia) i a Catalunya, Balears i El País Basc (139 litres).

Durant l'any 2008, a Espanya es van subministrar a la xarxes públiques de proveïment urbà 4.941 hectòmetres cúbics (Hm3) d'aigua. Tres quartes parts d'aquesta quantitat (3.732 Hm3) s'ha registrat com aigua distribuïda per al consum de les llars, dels diversos sectors econòmics (indústria, serveis i ramaderia), així com per als consums municipals, amb una disminució de l'1,2% respecte a l'any 2007.

En el cas de les llars, el consum d'aigua potable ha pujat a 2.540 Hm3, amb un descens del 0,2% respecte a l'any 2007. Les pèrdues reals d'aigua en les xarxes públiques de proveïment urbà per fugues, trencaments i avaries es van estimar en 820 Hm3, el que va suposar el 16,6% del total d'aigua subministrada a les esmentades xarxes.

El volum d'aigua no registrada a causa de consums estimats, errors de mesura, fraus o altres causes ha estat de 389 Hm3, un 7,9% de l'aigua subministrada a les esmentades xarxes.

ORIGEN DE L'AIGUA CAPTADA I CONSUM MITJÀ EN LLARS

L'origen de l'aigua de captació pròpia per les empreses subministradores, excloses les compres a tercers, es va distribuir en un 64,8% d'aigües superficials, un 32,2% d'aigües subterrànies i un 3,0% d'un altre tipus d'aigües (dessalades del mar o salobres).

El consum mitjà d'aigua de les llars s'ha situat en 154 litres per habitant i dia (població de dret estimada) a l'any 2008. Aquesta xifra ha estat un 1,9% inferior als 157 litres registrats el 2007.

El valor unitari de l'aigua (quocient entre els imports abonats pel subministrament d'aigua més el de les quotes de clavegueram i depuració, així com pel cànon de sanejament, i el volum d'aigua registrada i distribuïda als usuaris) s'ha situat el 2008 en 1,31 euros per metre cúbic, amb un increment del 4% respecte als 1,26 euros de l'any 2007.

Així, el valor unitari del subministrament d'aigua ha arribat als 0,81euros/m-3, mentre que el de sanejament (clavegueram, depuració i cànon) ha estat de 0,50 euros/m-3. Per comunitats autònomes, els valors més elevats van correspondre a Balears (1,89 euros /m-3), Múrcia (1,87) i Canàries (1,70). Per contra, Galícia (0,75 euros/m-3), Cantàbria (0,89) i Castella i Lleó, El País Basc i Astúries (0,94) van presentar els valors unitaris més baixos.

L'INE realitza anualment aquesta enquesta amb la finalitat de quantificar en unitats físiques la captació d'aigua del medi ambient, la potabilització, el subministrament i el sanejament (clavegueram i depuració d'aigües residuals). Alhora, es recull informació sobre els costos unitaris dels serveis de subministrament i sanejament d'aigua. S'exclou de l'àmbit d 'aquesta enquesta l'ús d'aigua en l'agricultura de regadiu, la qual s'investiga en l'Enquesta sobre l'ús de l'aigua en el sector agrari (INE).