Balears és la regió de la Mediterrània amb menor augment de l'atur immigrant


Actualizado 11/3/2008 14:28:29 CET

MADRID, 11 de març (EUROPA PRESS)

La incidència de la immigració a Balears no influeix de manera decisiva en l'acceleració de l'atur registrada durant els primers mesos del 2008 si ho comparem amb la resta de les regions de l'arc Mediterrani i que registren majors taxes de desocupació en aquest col·lectiu. Així, les illes presenten una desocupació en la població estrangera per sota de la mitjana nacional.

Així s'exposa el 'Avanç del Mercat Laboral AFI-AGETT', on Múrcia, el País Valencià, Madrid o Castella-la Manxa apareixen com regions en les quals la immigració sí tindrà una influència decisiva en els seus índexs d'atur.

L'estudi elaborat per la consultora mostra que si bé existeixen elements comuns al mercat laboral en totes les autonomies, també s'aprecien desigualtats destacades, sobretot en la influència de la immigració i la desacceleració del sector de la construcció

Les dades revelen, tot i això, que en febrer d'aquest any la taxa d'atur registrada entre la població estrangera a les illes va créixer un 30% respecte al mateix període del 2007, una dada que es contraposa amb la pujada de l'11% de l'atur registrada en el conjunt de la població balear.

DADES DE DESOCUPACIÓ ESTRANGER

Així, un total de 13.087 estrangers es trobaven en situació de desocupació a Balears durant el mes febrer --un 30% més que en febrer del 2007-- a l'augmentar la xifra d'aturats dels ciutadans forans de les illes en poc més de 3.000 persones.

Segons les dades del Ministeri de Treball i Afers Socials, els serveis públics d'ocupació estatal van registrar durant aquest mes un total de 8.425 aturats procedents dels països extracomunitaris, mentre que els desocupats de l'entorn comunitari van ascendir a 4.661 persones.

Tot i això i en comparació de les xifres del primer mes de l'any, la desocupació estranger a les illes va baixar en febrer en un 6,6% amb gairebé un miler d'aturats menys.

PER SOTA DE LA VARIACIÓ ESTATAL

Per tant, Balears se situaria per sota de la variació estatal, ja que els 258.365 estrangers en situació d'atur registrats en el conjunt del país suposen un 53,8% més que un any abans i un 7,3% per sobre de la xifra del mes de gener passat.

La majoria dels aturats immigrants es va concentrar en el sector serveis amb de 9.612 persones desocupades, mentre que la construcció va ser la segona activitat laboral amb major borsa de desocupació al concentrar 2.299 aturats.

Mentrestant, el sector de la indústria i l'agricultura van registrar índexs de desocupació molt inferiors a aquestes xifres, amb 348 i 233 aturats respectivament.

PANORAMA GLOBAL

Segons l'informe d'AFI-AGETT, el mercat laboral seguirà l'alentiment el 2008, any en que es crearan 250.000 llocs de treball nets, menys de la meitat que l'any passat, quan es van generar 600.000 llocs. A més, el creixement mitjà de l'ocupació serà de l'1,2%, lluny de la mitjana del 3,1% el 2007.

L'indicador apunta que el creixement de l'ocupació serà de l'1,8% aquest mes i de l'1,6% l'abril i maig, de manera que "s'obre més la bretxa" respecte al ritme observat fa un any.

Segons la seva opinió, l'augment de l'atur el febrer i el menor ritme d'afiliació "ja són pitjors que els registrats en 2002-2003". En concret, l'afiliació creix la meitat del que ho va fer llavors i l'atur s'incrementa en 3,7 punts percentuals més.