Balears es va situar en llocs de cua del creixement del PIB entre 2000 i 2009, amb una pujada mitjana de l'1,86%


Actualizado 7/2/2011 16:54:25 CET

L'arxipèlag balear és la comunitat que menor despesa pública ha fet durant 2009

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Balears s'ha situat a la cua del creixement del PIB durant el període 2000 i 2009, amb una taxa mitjana d'increment durant aquest període d'1,86%, la segona més baixa del país i lluny de la mitjana nacional, xifrada en una pujada anual del 2,21 durant aquests nou anys.

Així ho exposa el balanç econòmic regional elaborat per la Fundació de Caixes d'Estalvis (Funcas) per reflectir també que Balears ha experimentat un creixement del 25,28% de la població durant aquest període, el segon increment més elevat del país i només superat per l'evolució demogràfica de Múrcia.

Una altra de les dades que reflecteix l'informe és que Balears és la comunitat amb menor despesa pública relativa durant 2009, amb un volum del 12,6% en relació amb la renda interior bruta de la comunitat i que situa a les illes per davant de Madrid i Catalunya en contenció de despesa.

D'altra banda, Funcas remarca que Balears és la segona comunitat amb major saldo positiu de la seva balança de pagaments en béns i serveis (7,7%, un índex només superat per Navarra).

Pel que fa als índexs per càpita, l'estudi regional revela que Balears presenta una renda interior bruta a preus de mercat inferior a la mitjana nacional --gairebé 3,25 punts percentuals menor--, mentre que en el cas del PIB per habitant també presenta una taxa inferior a la mitjana nacional.

A nivell nacional, Funcas revela que el PIB es va incrementar un 2,21% durant el període comprès entre 2000 i 2009, amb Múrcia i Madrid al capdavant d'aquest creixement, les economies de les quals es van anotar augments del 2,83% i del 2,51%, respectivament.

En la banda oposada es van situar Astúries i Balears, que han registrat taxes de creixement entre 2000 i 2009 de l'1,69% i de l'1,86%, respectivament. Funcas atribueix aquests comportaments desiguals a la immigració estrangera.

Pel que fa al consum privat, les comunitats més consumidores amb relació a la seva renda interior bruta en 2009 han estat Múrcia, Cantàbria i Aragó, mentre que les que menys van gastar van estar Navarra, Extremadura i el País Basc.

Finalment, el balanç de Funcas analitza la convergència de les regions respecte a la UE-15, que es desenvolupa amb major pes al nord d'Espanya, Madrid, Balears i la costa mediterrània.