A Balears es van crear el setembre 141 noves societats mercantils, nou menys que en 2009


Actualizado 15/11/2010 12:13:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mes de setembre passat es van crear a Balears un total de 141 empreses, nou menys que en el mateix mes del 2009, segons les dades difoses avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per a la constitució de les societats creades en el novè mes de l'any es van subscriure 6,3 milions d'euros, un 29% menys que en igual mes del 2009, mentre que el capital mitjà desemborsat ha registrat un descens interanual del 24,5%, fins a 44.737 euros, respecte dels 59.280 del 2009.

El setembre, un total de 68 societats mercantils van ampliar capital, un 21% menys (19 menys) que en igual mes del 2009, i el capital desemborsat per fer aquestes operacions va sumar 79,76 milions d'euros, amb un augment interanual del 141,5%. El capital mig subscrit en les ampliacions de capital ha registrat un ascens del 209,4%, fins a situar-se en 1.173 d'euros.

El setembre es van dissoldre 35 societats, 5 menys que en igual mes del 2009, de les quals 24 van dissoldre voluntàriament, 6 per fusió i el 5 restant per altres causes.

De les 141 societats creades el setembre, només una ha estat anònima, i la resta limitades. De les 68 empreses que van ampliar capital en el novè mes del 2010, 60 han estat societats limitades i 8 anònimes. Del capital subscrit en ampliacions de capital, el 59,7% va correspondre a societats limitades i el 40,3% a societats anònimes.

El capital subscrit per les societats mercantils creades el setembre del 2010 a les illes s'ha reduït un 80% en taxa interanual en el cas de les anònimes, i ha augmentat un 36,3% en el cas de les limitades. Pel que fa al capital subscrit per les societats que van ampliar capital, s'ha registrat un ascens del 783% en taxa interanual per a les anònimes i un repunt del 24,2% per a les limitades.

La comunitat autònoma amb el major capital mig subscrit de les societats mercantils creades el setembre ha estat Castella-la Manxa, amb 2,9 milions d'euros, mentre que Extremadura ha presentat el menor capital mig subscrit (14.119 euros).

Navarra ha estat la regió amb major capital mig subscrit en les societats que van ampliar capital (12,7 milions d'euros) i Cantàbria el que va tenir el menor (64.625 euros).

Del total del capital subscrit en la creació de societats mercantils el setembre, Castella-la Manxa va concentrar el major percentatge (59,5%) i Extremadura i la Rioja, els menors, amb un 0,1% en els dos casos.

Pel que fa al capital total subscrit per les societats mercantils que van ampliar capital, Catalunya va acumular el major percentatge (29,2%) i Cantàbria, el més sota, amb un 0,0%.