Científics espanyols aconsegueixen adaptar a la captivitat juvenils de tonyina vermell en instal·lacions de terra


Actualizado 29/11/2010 18:19:00 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) han aconseguit adaptar, per primera vegada a Europa, una vintena d'alevins de tonyina vermell a la captivitat en instal·lacions en terra, alguna cosa que només s'havia aconseguit amb quatre espècies de túnids al Japó, Austràlia i els Estats Units.

Els autors de l'avanç són els investigadors Fernando de la Gándara i Aurelio Ortega, i els tècnics Juan Ramón Prieto i Javier Viguri de l'equip de cultiu de túnids de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), que ho han aconseguit en les instal·lacions de terra de la Planta de Cultius Marins del Centre Oceanogràfic de Múrcia.

Aquesta adaptació a la captivitat havia estat aconseguida amb èxit al Japó, Austràlia i els Estats Units, així com altres espècies de túnids com la tonyina vermell del Pacífic (Thunnus orientalis), la tonyina vermell del sud (Thunnus maccoyii), el rabil (Thunnus albacares) i la tonyina d'aleta negra (Thunnus atlanticus) però no així amb la tonyina vermell de l'Atlàntic (Thunnus thynnus), pel que suposa un gran avanç en la domesticació d'aquesta espècie.

Concretament, alguns dels exemplars han estat capturats 'al curricàn', amb hams sense mort davant de les costes de Mazarrón i portats directament fins a les esmentades instal·lacions. Altres han estat capturats davant del Cap de Pals i primer han estat capturats davant del cap de Pals i habituats prèviament a la captivitat en gàbies flotants situades en la badia del Gorguel, abans de ser transportats fins a les instal·lacions del IEO en Mazarrón.

En el primer cas, la supervivència ha estat del 70 % mentre que en el segon ha estat del 100 per cent, a causa de fonamentalment que en aquest segon cas, els individus ja es trobaven adaptats a la captivitat en les gàbies. La vintena de juvenils, d'entorn d'un quilo de pes, es troben ubicats des de fa quinze dies en un tanc de fibra de vidre de 8 metres de diàmetre i 2 metres de profunditat i estan i han estat alimentats amb seitó i sardina trossejats, mostrant un comportament alimentari molt actiu.

Aquesta activitat s'engloba dins de les tasques previstes a l'objectiu tres del projecte SELFDOTT per a la domesticació de la tonyina vermell: desenvolupar per a aquesta espècie dietes artificials que siguin eficients i respectuoses amb el medi ambient.

Per a això, amb l'autoritzacions pertinents de la Secretaria General de Mar, i de la mateixa manera que en els dos anys anteriors, s'està portant a terme una campanya de pesca experimental de juvenils d'aquesta espècie, per fer proves d'alimentació artificial tant en gàbies flotants com en instal·lacions en terra. L'esmentada adaptació en instal·lacions en terra ja havia estat intentada infructuosament en anys anteriors.

L'èxit aconseguit aquest any es deu al fet que es té un tanc de majors proporcions que els treballadors anteriorment i a la millora substancial dels mètodes de captura, transport i manipulació. Aviat es començaran les proves d'alimentació previstes en el projecte.

La manipulació d'aquesta espècie és extremadament difícil donada la seva enorme sensibilitat ja que es tracta d'un peix pelàgic acostumat a viure en un ambient d'aigües obertes, en què no existeix cap obstacle. Les tècniques posades a punt per a l'adaptació d'exemplars de tonyina vermell a la captivitat en instal·lacions en terra seran empleades en el projecte TANC, cofinançat amb fons FEDER i liderat per Aurelio Ortega. Aquest projecte va a dotar al IEO d'una gran instal·lació singular per a la reproducció de la tonyina vermell, el principal element del qual ho constituirà un tanc de 25 metres de diàmetre i 12 metres de profunditat, que albergarà reproductors de tonyina vermell i l'objectiu principal del qual és l'obtenció d 'ous viables d'aquesta espècie.