La compravenda d'habitatges cau un 37,8 % el maig a Balears, amb 652 operacions


Actualizado 16/7/2009 14:31:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges s'ha reduït el maig a Balears un 37,8% en relació amb el mateix mes del 2008, fins a un total de 652 operacions, front les 1.049 transaccions de l'any passat, segons ha informat avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En taxa intermensual (maig sobre abril), la compravenda d'habitatges es va incrementar a les illes un 23,2 % (123 més).

El retrocés d'aquestes transaccions ha estat més gran en el cas dels habitatges usats, on la compravenda d'aquest tipus d'immobles ha reculat a l'arxipèlag un 40,3% en taxa interanual, fins a 272 operacions, tot i que també ha estat molt acusat el descens de les compravendes d'habitatges nous, del 35,9 %, fins a sumar 380 transaccions.

El 96% de les operacions de compravenda d'habitatges efectuades el maig es van realitzar amb habitatges lliures i el 4% restant amb habitatges protegits.

El nombre d'habitatges lliures transmeses per compravenda es va desplomar un 39,1 % el maig en taxa interanual, amb 629 operacions, mentre que el d'habitatges protegits ha augmentat un 43 %, amb 23 habitatges, davant de les 16 del mateix mes de l'any passat. No així en el conjunt del país, on la compravenda d'habitatges protegits també ha acusat un descens (-20,2%).

El maig, a Balears s'han registrat 76 compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants. Cantàbria ha estat la comunitat amb un major número (163), seguida de Múrcia (154) i la Rioja (147). La mitjana nacional ha estat de 91 transmissions d'habitatge per compravenda per cada 100.000 habitants, superior a la taxa balear.

CONJUNT NACIONAL

En el conjunt del país, la compravenda d'habitatges s'ha reduït un 32,2% el maig en relació amb igual mes del 2008, fins a un total de 34.012 operacions. La caiguda de maig és més moderada que l'experimentada l'abril, quan la compravenda d'habitatges es va enfonsar un 47,6%, el descens més important de tota la sèrie.

En taxa intermensual (maig sobre abril), la compravenda d'habitatges es va incrementar un 16,4%, mentre que en els cinc primers mesos de l'any s'acumula un descens del 36,6%.

El retrocés d'aquestes transaccions ha estat més gran en el cas dels habitatges usades, on la compravenda d'aquest tipus d'immobles ha reculat un 34,9% en taxa interanual, fins a 16.445 operacions, tot i que també ha estat molt acusat el descens de les compravendes d'habitatges nous, del 29,4%, fins a sumar 17.567 transaccions.

En taxa intermensual, les transaccions d'habitatges de segona mà van pujar un 21,5% i les d'habitatges nous un 12%. En els cinc primers mesos de l'any, s'han venut un 43,5% menys d'immobles de segona mà i un 29,3% menys d'habitatges nous que en el mateix període del 2008.