El Govern traspassa les competències d'ordenació turística al Consell de Mallorca


Actualizado 30/7/2010 21:43:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordat iniciar els tràmits del traspàs de les competències d'ordenació turística al Consell de Mallorca, segons ha informat la portaveu de l'executiu, Joana Barceló, qui ha apuntat que la Comissió Mixta de Traspassos Govern-Consells Insulars es reunirà el mes de setembre per prendre o no en consideració aquesta iniciativa.

Quan el traspàs es faci efectiu, el Consell de Mallorca passarà a gestionar els assumptes relacionats amb l'ordenació, la planificació i la gestió de la classificació de les empreses i dels establiments turístics.

També exercirà la planificació sectorial de caràcter insular, la funció inspectora i la potestat sancionadora i la capacitat reglamentària.

El Govern incorporarà el Consell de Mallorca i el de Formentera a la Comissió Interinsular de Coordinació de l'Ordenació del Turisme de les Balears, de la qual ja formen part les institucions insulars d'Eivissa i de Menorca.

Les competències en matèria d'ordenació turística ja han estat transferides als Consells de Menorca, Eivissa i Formentera anteriorment.