El Consell de Mallorca i la UIB signen un conveni per fer estudis en l'àmbit dels serveis socials


Actualizado 16/06/2008 19:37:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 de juny (EUROPA PRESS)

El conseller insular de Benestar Social i president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Jaume Garau, i la rectora de la Universitat dels Illes Balears (UIB), Montserrat Casas, van signar avui un conveni marc de col·laboració per desenvolupar programes de cooperació i d'estudis conjunts al camp de la investigació social.

Segons aquest acord, l'IMAS i la UIB intercanviaran informació, publicacions i fons documental i col·laboraran en l'organització de seminaris, col·loquis i simposis, estudis d'investigació conjunts i accés a equips i materials específics.

Aquesta col·laboració conjunta no implica cap tipus de compromís financer en el moment de la firma d'aquest acord, sinó que es concretarà a través dels programes específics que es portin a terme, per a cada un dels quals es desenvoluparà el protocol pertinent.

Així, l'acord té una durada de quatre anys i es pot renovar automàticament si cap de les dues parts sol·licita la modificació o la rescissió amb dos mesos d'antelació a la data final del conveni.

Arran d'aquest conveni marc, Garau i Casas, també van signar avui un protocol de col·laboració per fer un estudi sobre les necessitats d'atenció de les persones dependents a Mallorca que la UIB ja porta a terme amb l'Imserso.

Així, l'objectiu de l'IMAS amb aquest conveni és conèixer la situació real de les persones dependents a l'illa per poder donar resposta, així, als seus possibles carències i necessitats.

Alhora, la UIB té un equip d'experts que treballa en la recerca i l'estudi de la dependència a Mallorca, mentre que l'IMAS, a partir dels els seus serveis d'atenció a les persones dependents, aportarà la informació necessària per a l'estudi.