La Conselleria d'Educació i la Societat General Lul·liana col·laboren per la catalogació d'un fons bibliogràfic


Actualizado 16/6/2008 18:51:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 de juny (EUROPA PRESS)

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Societat General Lul·liana col·laboraran per catalogar el fons bibliogràfic i difondre les activitats d'aquesta institució cultural que es va fundar l'any 1880 amb el propòsit d'honrar la memòria de Ramon Llull i de recollir obres d'art per evitar la seva sortida de l'illa.

En un comunicat, la Conselleria d'Educació i Cultura va destacar que, mitjançant el conveni de col·laboració signat avui entre la consellera Bàrbara Galmés i la presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, Maria Barceló Crespí, el Govern es compromet a destinar personal per fer tasques de catalogació i a cedir una llicència de la base de dades Oracle i el programari Archidoc perquè s'introdueixi la descripció dels fons documentals que conserva.

Alhora, la Conselleria adquirirà un determinat nombre d'exemplars del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana per la seva difusió; mentre que la Societat posarà el fons Aguiló, una vegada catalogat, a l'abast dels investigadors i estudiosos.

Aquesta institució cultural ha portat a terme una important activitat pel que fa al foment de l'art, del patrimoni de les Illes i de la cultura en general.

Una part de la feina consisteix en la formació d'un fons artístic, en gran part de caràcter religiós, i d'una biblioteca on hi destaca el fons de Ramon Llull, la Biblioteca Aguiló i una de les hemeroteques més importants de Mallorca.

Entre les iniciatives culturals que impulsa cal destacar el suport a la publicació del 'Diccionari català-valencià-balear', l'organització de congressos per la defensa del patrimoni cultural i la publicació periòdica, des de 1885, del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana.

El personal tècnic que la Direcció General de Cultura va destinar a la Societat va identificar un total de 1.301 títols; va introduir 417 noves catalogacions, i va tractar 1.450 volums d'un fons que conté documentació dels segles XVI al XX.

El 40 per cent del fons analitzat fins ara es correspon amb obres locals i l'època millor documentada és la que fa referència al segle XIX, tot i que els documents més importants, per la quantitat i qualitat, són del XVI al XVIII.