La contractació en serveis va augmentar un 3,5% el març per l'absorció dels aturats de la construcció, segons Manera


Actualizado 24/4/2008 19:31:22 CET

El conseller recalca que el Govern "no persegueix" els comptes del passat per detectar nous casos de malversació de fons

PALMA DE MALLORCA, 24 d'abril (EUROPA PRESS)

El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera, va atribuir avui l'increment de les contractacions en serveis produïst el març i xifrat en un 3,5 per cent, a l'absorció per part d'aquest àmbit d'una part dels desocupats procedents de la construcció i que van ser reubicats en el sector terciari a causa de la desacceleració que pateix l'activitat constructiva a Balears.

Després de la presentació del projecte de creació d'una central cogeneradora en el Parc Bit, Manera va destacar així la capacitat del sector serveis a l'hora de recol·locar a aquests treballadors, en base a l'anterior percentatge extret de la tresoreria de la Seguretat Social, malgrat lamentar que la construcció augmentarà la taxa d'atur en els pròxims mesos per la seva situació d'alentiment. "Fa mesos que ho hem estat advertint", ha afirmat el conseller, manifestant la dificultat de quantificar el nombre de treballadors d'aquest sector que es veuran afectats per aquest retrocés.

En aquest sentit, va incidir que "fer auguris" del que pot succeir dins l'economia "és complicat i més en una situació tan incerta a escala internacional". Sobre aquesta qüestió, va al·ludir a l'augment del preu de l'energia i a un retrocés "molt clar" en l'àmbit immobiliari que està afectant a Balears, tot i que va considerar "difícil" preveure "l'escenari final".

En tot cas, Manera va destacar que el que "sembla clar" són les perspectives positives en els serveis i més en concret en el turisme, sobretot d'acord amb les estimacions aportades per touroperadors, agències de viatges i mercats emissors, com el britànic i l'alemany.

D'altra banda, va fer referència als contactes de Balears amb Catalunya i Comunitat Valenciana en relació a la reforma del sistema de finançament, respecte la qual cosa va matisar que no es tracta de fer "front comú" en aquesta qüestió sinó que existeixen "coincidències" en la situació de les tres regions a causa de l'increment demogràfic enregistrat els últims anys i que a les illes es xifra en més d'un 20%, en passar de 750.000 habitants l'any 1999 a aproximadament 1,3 milions el 2007.

Per aquesta raó va recalcar la necessitat de revisar el model financer, de manera que es computin no només els ciutadans que havia en 1999 sinó que també es tingui en compte l'augment produït i el sistema s'adapti així a la nova realitat. "És una diferència enorme de població que no està prevista", va incidir el titular d'Economia, qui va assenyalar que el Govern manté contactes sobre aquesta qüestió, a més de amb altres autonomies, amb experts en finançament a fi d'estar "ben informats i plantejar propostes de manera rigorosa".

EVITAR CASOS DE MALVERSACIÓ

Finalment, i preguntat pels pronòstics del PSIB que podrien detectar-se més casos de malversació de fons públics, Manera va recordar que des de setembre les diferents conselleries compten amb interventors delegats encarregats de fer un seguiment de l'execució dels seus pressupostos i contribuir amb les auditories a revelar irregularitats, de manera que si hi ha certeses "clares" de conductes delictives, el cas estaria en mans de la Fiscalia.

"Un greu problema amb el qual ens trobàrem l'any passat en arribar al Govern van ser les enormes desviacions que s'havien produït i que han generat forats impressionants en el pressupost públic", va emfatitzar el responsable econòmic de l'executiu balear. Tot i això, ha afirmat que "ningú està perseguint" els comptes del passat per trobar més casos similars als relacionats amb Bitel o el Palma Arena, ja que això "no suposaria cap motiu d'alegria".