Demà entra en vigor la reforma laboral, després de la seva publicació avui en el BOE


Actualizado 17/6/2010 14:03:20 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Decret Llei de reforma del mercat laboral, que introdueix mesures per facilitar els acomiadaments econòmics i generalitza els contractes indefinits d'acomiadament més barat (33 dies per any treballat), entrarà en vigor demà després de la seva publicació avui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En l'exposició de motius del decret, el Govern especifica que han de tenir "efectivitat immediata" les mesures contingudes en la norma referides a grups concrets de treballadors o que contenen incentius per a la contractació o el manteniment dels llocs de treball.

l'executiu argumenta per a això que la tramitació parlamentària d'una norma amb rang de llei provocaria "greus distorsions" del mercat laboral durant el temps que durés l'esmentat tràmit.

Alhora, entén que la situació actual de l'ocupació "tampoc permet ajornar" l'adopció d'aquelles mesures dirigides a animar als empresaris a contractar nous treballadors, a dinamitzar el mercat laboral a través del foment d'una intermediació laboral més intensa i a enfortir mecanismes de flexibilitat interna alternatius a la destrucció de llocs de treball.

Sobre el contracte de foment de l'ocupació estable, la indemnització per acomiadament improcedent és de 33 dies per any de servei, el Govern justifica els canvis operats en ell que no ha funcionat com devia els últims anys al no haver pogut promoure l'accés a una ocupació estable a col·lectius amb dificultats.

Tant en aquests contractes com en els indefinits ordinaris, el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) assumirà vuit dies de la indemnització, tot i que el Govern necessita que només podrà aplicar-se aquesta mesura en els acomiadaments econòmics, siguin individuals o col·lectius, quedant exclosos els acomiadaments de caràcter disciplinari.

l'executiu també deixa clar que aquesta mesura no serà finançada per l'Estat, doncs serà el Fogasa, que es nodreix exclusivament de cotitzacions empresarials, la que sufragarà aquests vuit dies d'indemnització.

Aquesta iniciativa només funcionarà fins que estigui llest el fons de capitalització individual, per a la regulació del qual s'aprovarà un projecte de llei en el termini d'un any. En tot cas, el Govern assenyala que aquest fons haurà d'estar operatiu a partir de l'1 de gener de 2012.

CAUSES ECONÒMIQUES EN ELS ACOMIADAMENTS.

Pel que fa a la nova redacció donada a les causes de l'acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, el Govern indica que l'experiència ha posat de manifest, "especialment en els últims dos anys", que el funcionament de les vies d'extinció en els acomiadaments col·lectius i els acomiadaments per causes objectives han presentat "algunes deficiències", al "desplaçar moltes extincions de contractes indefinits realment basades en motivacions econòmiques o productives cap a la via de l'acomiadament disciplinari improcedent".

En la pràctica, això s'ha traduït que indemnitzacions per acomiadament que realment havien de ser de 20 dies per any treballat, segons allò establert per als acomiadaments objectius econòmics, han acabat en indemnitzacions de 45 dies per any per decisió de l'autoritat judicial.

Això es pretén evitar introduint una major claredat en la definició de les causes. En el document conegut la setmana passada, es deia que concorrien causes econòmiques quan els resultats d'explotació de les empreses llancessin pèrdues econòmiques, "no merament conjunturals". A aquests efectes, l'empresa hauria d'acreditar "objectiva i documentalment" els resultats d'explotació al·legats i justificar que dels mateixos es dedueix "mínimament" la raonabilitat de la decisió extintiva.

El ministre de Treball, Celestino Corbacho, va posar llavors com a exemple que hi hagués com a mínim sis mesos de pèrdues per fonamentar les causes econòmiques de l'extinció del contracte, però deixava aquesta consideració oberta a la negociació parlamentària.

Finalment, el decret aprovat ahir no parla de terminis i es limita a assenyalar que concorreran causes econòmiques "quan dels resultats d'una empresa es desprengui una situació econòmica negativa. A aquests efectes l'empresa haurà d'acreditar els resultats i justificar que dels mateixos es dedueix mínimament la raonabilitat de la decisió extintiva". És a dir, que l'empresa haurà de demostrar-ho davant del jutge, ja que la tutela judicial no es toca per a res i queda totalment garantida.