Els policies tutors van realitzar més de 2.000 actuacions en centres educatius de Balears durant el passat curs


Actualizado 25/11/2009 16:39:06 CET

La majoria d'aquestes intervencions havien de veure amb absentisme escolar i situacions de conflicte

PALMA DE MALLORCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Els policies tutors que operen a les Illes Balears han protagonitzat durant l'últim curs escolar un total de 2.160 actuacions relacionades amb les seves atribucions, la majoria de les quals havien de veure amb l'absentisme escolar esporàdic, que va representar el 32,2% del total. Al llarg del curs 2008/2009 un total de 148 centres educatius que reuneixen 43.097 alumnes s'han beneficiat de la figura del policia tutor.

Son dades de la primera Memòria del policia Tutor elaborada per l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), que ha estat presentada aquest matí a Alcúdia durant un acte al qual es van lliurar diplomes als municipis que han implantat la figura del policia tutor, i insígnies als agents.

Alhora, els policies tutors de les Balears pres part en 444 actuacions relacionades amb conflictes escolars (bronques, enfrontaments, etc.), 205 amb substàncies tòxiques i estupefaents, 176 amb delictes i faltes, 41 amb problemes del trànsit i 436 relatives a un altre tipus de situacions que completen el treball que aquests agents han portat a terme durant el curs escolar i que es recullen en les xifres de la Memòria d'activitat.

EDUCACIÓ VIÀRIA

Respecte a l'educació viària, -impartida per policies tutors i no tutors-, durant el curs es van portar a terme 1.462 hores d'activitat, de les quals es van beneficiar 19.223 alumnes a tot l'arxipèlag. Circuits en bicicleta, xerrades dins les aules, circuits a peu i patrulleres escolars han estat algunes de les activitats realitzades dins aquest programa.

Pel que fa a la vigilància exterior dels centres educatius, els policies locals (tutors i no tutors) van realitzar 40.134 vigilàncies; 19.425 durant les entrades a escola, 18.130 durant les sortides i 2.579 durant l'esplai.

Finalment, s'han fet actuacions amb menors fora de l'àmbit escolar, com ara informes, atestats judicials, zones d'oci nocturn, treball conjunt amb Serveis Socials, seguiment de mesures judicials, tasques conjunts amb els departaments de menors i família del Govern, Consells Insulars, denúncies administratives i actuacions dins de l'àmbit de les noves tecnologies.

Ara mateix, un total de 18 municipis de les Balears tenen policies tutors, tres més que l'any passat. Entre tots, reuneixen 21 policies locals tutors, 4 més que l'any passat.

A l'acte de presentació de la Memòria d'activitat d'aquest servei van participar el conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs; el director general d'Interior, Sebastià Amengual; el director de l'ISPIB, Antoni Fiol; el delegat del Govern, Ramón Socías; el director general d'Innovació i Formació del Professorat, Josep Serra, i l'alcalde d'Alcúdia, Miquel Ferrer.

Durant el mateix, de l'empresa Applus, Gilda de Bernardi, va lliurar a l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears la Certificació ISO 9001 del Procés i del Quadre d'Indicadors del Programa de policia Tutor. La certificació ha estat rebuda pel director de l'ISPIB.