Els preus industrials van pujar a Balears un 0,4% el març i un 7,1% l'últim any


Actualizado 24/4/2008 14:20:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 d'abril (EUROPA PRESS)

L'Índex General de Preus Industrials va registrar el març a Balears un augment del 0,4%, cinc dècimes per sota de la mitjana estatal (0,9%) respecte al mes de febrer i del 7,1% respecte al mateix mes de l'exercici anterior, segons ha informat avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les activitats que més van influir en la variació intermensual en el conjunt de les comunitats van ser coqueries i refinació de petroli (5,4%), metal·lúrgia (3%) i indústria de productes alimentaris i begudes (0,5%). Per contra, entre les activitats que van registrar una disminució respecte al mes anterior, la de major repercussió va ser producció i distribució d'energia elèctrica i gas (-0,1%).

Atenent a la classificació pel destí econòmic dels béns, les taxes de variació respecte al mes precedent van ser del 0,4% per als béns de consum (0,5% per als béns de consum durador i del 0,3% per als béns de consum no durador), del 0,2% per als béns d'equip, del 0,8% per als béns intermedis i del 2,4% per a l'energia.

Per destí econòmic dels béns, les taxes de variació respecte al mateix mes de l'any anterior van ser del 5,5% per als béns de consum (3,3% els béns de consum durador i del 5,7% per als béns de consum no durador), del 2,3% per als béns d 'equip, del 6,3% per als béns intermedis i del 14,6% per a l'energia.