La Fundació Deixalles renova el certificat de qualitat ISO 9001:2008


Actualizado 7/2/2011 16:06:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Deixalles ha renovat el certificat de qualitat ISO després de superar l'auditoria del Sistema de Gestió de Qualitat per la norma UNEIX-EN ISO 9001:2008, auditat per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), en les delegacions de Palma, Llevant, Felanitx i Sóller.

L'informe en el qual es recullen les conclusions sobre l'eficàcia del sistema de gestió constata que l'esmentat sistema és "conforme" amb la norma de referència i que es manté adequadament implantat.

En relació amb el nivell d'implantació del sistema, Fundació Deixalles destaca que al llarg de l'auditoria s'ha pogut constatar un "alt grau de maduresa", sobretot a l'assegurament relacionat amb la prestació del servei.

Es constaten, a més, oportunitats de millora i punts forts com la infraestructura personal i material de l'organització, la inclusió de polítiques de prevenció de riscos laborals i d'igualtat de gènere i el control setmanal de manteniment de vehicles en la delegació de Sóller.