El GOB assegura que la Llei que declara d'interès autonòmic el camp de golf de Són Bosc conté "mentides" en el seu text


Actualizado 6/8/2010 21:04:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha assegurat que la Llei que declara d'interès autonòmic la construcció del camp de golf de Son Bosc (Muro), que entra en vigor aquest divendres, conté "mentides" en el capítol de l'exposició de motius.

Així ho ha afirmat el grup ecologista en un comunicat en el qual ha indicat, per exemple, que la Junta Rectora del Parc Natural de s'Albufera "mai" ha fet un informe favorable sobre el camp de golf, tal i com afirma la llei, segons el GOB.

En aquest sentit, ha explicat que la Llei diu que en la tramitació de l'expedient de declaració d'interès la Junta Rectora del Parc Natural de s'Albufera va dictar un informe favorable (lliurat el 3 de maig del 1999), si bé el GOB ha assegurat que això és "mentida", ja que la junta va notificar que no era competent per emetre informes respecte a l'expedient promogut per l'entitat Golf Platja de Muro S.A. a la finca de Son Bosc.

A més, ha afegit que a l'acta de la reunió de la Junta celebrada el 24 de juny del 2008 consta "el posicionament contrari i unànime" d'aquesta.

Alhora, el GOB ha indicat que en la Llei resa que "tots els acords de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears i tots els informes sectorials són favorables a la construcció del camp de golf", quan el Servei de Protecció d'Espècies de la Conselleria n'informa "desfavorablement" a causa que "el projecte no valora prou els valors ambientals (hàbitats iespècies) de l'àrea, afectant de manera greu al conjunt de les espècies de flora i fauna", ha puntualitzat el GOB.

També assenyala que la construcció d'aquest camp de golf "afecta indirectament a la resta d'hàbitats pròxims inclosos dins de l'actual Parc Natural".

A més, el GOB ha afirmat que existeixen informes urbanístics desfavorables a l'atorgament de la llicència de construcció, emesos per la Direcció General d'Administracions Públiques de la Conselleria de Presidència, pel Departament de Territori del Consell de Mallorca i pel tècnic d'urbanisme de l'Ajuntament de Muro.

D'altra banda, la Llei apunta que la Secretaria de la Convenció de Ramsar va dictaminar que "l'aqüífer no es veurà afectat negativament, en qualitat ni en quantitat, pel desenvolupament del camp de golf" i que "l'ús de productes fisiosanitaris tampoc afectarà l'àrea". Tot i això, el grup ecologista ha dit que l'oficina de Ramsar "mai" ha assenyalat que no existeixi impacte negatiu del camp de golf sobre la zona humida d'importància internacional de s'Albufera.

El que diu realment l'escrit de Ramsar, segons el GOB, és que "de l'informe enviat per la Conselleria de Medi Ambient sobre els aspectes hídrics, entenem que l'aqüífer no es veurà afectat negativament pel desenvolupament del camp de golf, ni en qualitat ni en quantitat. Tot i això, la direcció del flux subterrani és cap al mar, amb possibles aportaments cap a l'adjacent lloc Ramsar". Per aquesta raó, van animar "a seguir de prop l'evolució del lloc Ramsar adjacent, especialment referent als possibles impactes dels productes fitosanitaris".

El GOB ha posat en coneixement de l'oficina del Secretariat del Conveni de Ramsar aquesta "utilització tergiversada" del seu escrit per part del Parlament. A més, el GOB prepara un escrit per remetre al Defensor del Poble amb la intenció que aquest impugni algunes de les normes aprovades fa poc pel Parlament, entre les quals hi ha aquesta.