El Govern detalla que la Plataforma Tecnològica Litoral de les Balears rebrà 22,8 milions d'euros entre 2011 i 2021


Actualizado 29/9/2010 16:21:20 CET

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Tecnològica Digital de les Balears (Platlib) rebrà un finançament de 22,8 milions d'euros, que serà aportada a parts iguals entre l'Administració central i autonòmica, per sufragar el manteniment del centre i costejar les activitats científic-tècniques a desplegar en el període 2011-2021.

Així ho exposa l'executiu central en resposta a una pregunta parlamentària al Congrés i en què detalla les actuacions que segueix el Ministeri de Ciència i Innovació per al desenvolupament de les instal·lacions científic singulars d'Espanya, referint-se entre les quals hi ha a l'anomenada 'Plataforma Tecnològica Litoral'.

A més, el Ministeri exposa que la seva estimació és que a final de 2011 començaran les activitats d'operació i manteniment, tot i que alguns dels serveis com ara el centre de gestió de dades i de modelat numèric estaran disponibles pròximament.

D'altra banda, el Govern recorda que el 17 de desembre del 2007 es va signar un conveni de col·laboració plurianual per a un període de 15 anys per a la creació d'un consorci per al disseny, construcció, equipament i explotació d'aquest citat sistema d'observació.

El Ministeri explica que l'esmentat consorci es constitueix amb la finalitat de crear i gestionar la nova infraestructura, el cost estimat de la qual puja a 13,5 milions d'euros, finançat a parts iguals pel Ministeri de Ciència i Innovació i la comunitat.

L'aportació estatal a final del 2010 puja a 6,75 milions d'euros i al començament de l'any la transferència ja feta per l'executiu central ascendia a 5,25 milions d'euros.