El Govern espanyol recalca la "importància social, laboral i mediambiental" del projecte d'ampliació del port d'Eivissa


Actualizado 20/7/2009 19:25:25 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern espanyol recalca "la importància social, laboral i mediambiental" que suposa per a Eivissa el projecte de reforma i ampliació del port de l'illes, pressupost de licitació del qual supera els 81 milions d'euros sense incloure l'IVA.

Així ho exposa l'executiu en resposta a la pregunta parlamentària formulada pels diputats del PP al Congrés Enrique Fajarnés i María Teresa de Lara, els qui havien sol·licitat informació sobre si el govern havia valorat les conseqüències socials i mediambientals d'aquest projecte.

En la seva resposta, l'executiu incideix que el projecte té un termini d'execució de 30 mesos per dotar al port d'Eivissa de noves instal·lacions per al trànsit portuari, en benefici tant per a la ciutat com per al propi port, al qual se li permetrà augmentar la seva oferta portuària amb infraestructures allunyades del front de la ciutat.

Respecte a la valoració que reclamen els diputats del Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu on es destaca la importància de promoure les sinergies ambientals per evitar problemes de transport, en atenció a aquest cas concret, l'executiu detalla que, tot i que el sistema portuari comparteix el fons de l'assumpte sempre que sigui factible, també es precisa que "no sempre la cosa més pròxim és ambientalment més favorable, ni té per que ser de menor cost".

Alhora, l'executiu recalca que en el marc de l'esmentat dictamen es procurarà l'aprofitament del material d'omplo, excedent del moviment de terres d'altres obres pròximes en execució, en "clara sinergia mediambiental".