El Govern impulsa la primera convocatòria d'ajudes de la Llei de Barris, a la qual destinarà 12,5 milions d'euros


Actualizado 17/6/2009 18:18:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ha posat en marxa la primera convocatòria d'ajudes de la Llei de Barris, aprovada el passat 10 de març, a la qual destinarà entre 2009 i 2010 un total de 12,5 milions d'euros per a projectes d'àmbit urbanístic, arquitectònic, econòmic i social com l'eliminació de cablejat i barreres arquitectòniques, rehabilitació de façanes i millora i creació d'espais verds.

En roda de premsa de presentació d'aquestes aportacions, el conseller Jaume Carbonero ha explicat que les iniciatives -una com a màxim per cada municipi- podran rebre fins a un 90% de finançament del pressupost total -fins a un màxim d'un milió d'euros- i podran ser destinataris de les ajudes tots els ajuntaments de les illes així com els consorcis creats entre el Govern i els Consistoris.

En concret, 2,5 milions d'euros seran destinats aquest any i els deu milions restants en 2010, a partir de quan cada any serà reservada una partida de 10 milions a aquesta mena de projectes. A l'àmbit urbanístic, les propostes hauran d'estar relacionades amb la renovació de les zones urbanes públiques, la provisió d'equipaments per a ús col·lectiu, el foment de la sostenibilitat, la reducció de la pol·lució ambiental i la millora del transport públic.

Mentrestant, a l'àrea arquitectònica les accions a subvencionar hauran d'anar dirigides a la rehabilitació d'edificis, el desenvolupament d'ajudes per afavorir l'emancipació de joves, i la incorporació de tecnologies de la informació; també a afavorir la implantació d'activitats econòmiques i aconseguir la inserció laboral de desocupats; beneficiar als col·lectius desafavorits de la zona i afavorir l'equitat de gènere i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Tal com ha explicat Carboner, una comissió avaluadora puntuarà cadascuna de les sol·licituds que, per poder rebre ajudes, hauran de tenir una puntuació mínima de 20 punts. També com requisit es prioritzaran els projectes que incloguin un major nombre d'actuacions dins de l'àmbit social, i es tindran en compte els ajuntaments que no hagin rebut cap ajuda en la convocatòria de rehabilitació de barris que ha publicat la Conselleria el 2008.

El titular d'Habitatge ha confiat que la convocatòria rebi una resposta semblant a la de l'any passat, que es va impulsar malgrat no estar aprovada encara la Llei de Barris i gràcies a la qual uns 20 ajuntaments porten a terme obres de rehabilitació urbana. La convocatòria actual ha estat publicada en el BOIB dissabte passat i els interessats podran presentar els seus projectes fins al pròxim 13 d'agost.