El Govern promourà la preservació de la biodiversitat i les espècies sensibles de dues àrees del Canal de Mallorca