El Govern i quatre municipis d'Eivissa signen un conveni per aplicar el programa "Consum a Ca Teva"


Actualizado 4/12/2008 17:13:14 CET

EIVISSA, 04 de Des. (EUROPA PRESS)

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, i els batles de Sant Antoni, Santa Eulàlia, Sant Joan i Sant Josep van signar avui un Conveni de col·laboració mitjançant el qual s'aplicarà en els esmentats municipis el programa "Consum a Ca Teva".

En el marc d'aquest acord els registres i les oficines dels Ajuntaments d'Eivissa seran els centres on els ciutadans podran ser informats, a partir d'ara, i on podran presentar, si afecta, les seves reclamacions i denúncies en matèria de consum, establint canals de comunicació directa entre els ajuntaments i la Conselleria.

Una mesura que segons va estimar el conseller, en declaracions posteriors a Europa Press, "evitarà que els ciutadans hagin de desplaçar-se fora del seu terme municipal, o fins i tot illa, per poder formular les seves reclamacions o denúncies".

L'acord rubricat avui estableix que la Conselleria i els Ajuntaments efectuïn un treball conjunt pel que dotin de major agilitat i eficàcia als serveis que es presten actualment als consumidors i als usuaris des de la Direcció general de Consum.

D'aquesta manera els Consistoris col·laboraran amb la Conselleria de Salut i Consum en la recepció de reclamacions de consum que els seus residents presentin a les dependències municipals.

Aquestes apel·lacions s'enviaran directament a la Direcció General de Consum, on se seguiran els procediments El programa "Consum a Ca Teva", a més de facilitar als ciutadans la presentació de reclamacions a les oficines municipals, té l'objectiu de convertir-se en un canal àgil d'informació als ciutadans en matèria de drets dels consumidors.

Segons va matisar Thomàs la idea sorgeix com un programa d'acció de l'Administració de consum que, amb la col·laboració de les diferents administracions locals, va dirigida als ciutadans per acostar l'Administració i les seves eines a la ciutadania per donar-li a conèixer els seus drets.

Un dels pilars essencials d'aquesta iniciativa és la col·laboració interadministrativa, ja que mitjançant aquest programa es busca és implicar directament els ajuntaments en la protecció dels interessos dels seus ciutadans, en la seva condició de consumidors.

Segons van apuntar des del Govern són precisament els ajuntaments, per la seva proximitat al ciutadà i per la seva vocació d'atenció a aquest, "els llocs als quals amb més facilitat poden acudir i on rebran una tutela més pròxima dels seus drets".

El programa preveu la realització d'accions de formació per al personal al servei de l'Administració local, en l'assessorament i la defensa dels drets dels consumidors, així com la divulgació de coneixements, tant dels drets dels consumidors com de les vies per fer-los efectius, dirigides als ciutadans.

Per cert que Thomás va presentar també a Formentera la campanya d'informativa "Consum Segur" i va avançar que el Govern balear aprovarà demà un Decret Llei amb l'objectiu de regular els drets d'informació dels usuaris del transport marítim entre illes.