El jutjat acorda el sobreseïment de la querella contra Joana Barceló i Marc Pons per prevaricació


Actualizado 17/6/2010 20:11:22 CET

MENORCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Maó ha notificat avui una interlocutòria en el qual acorda el sobreseïment lliure i arxiu de les diligències prèvies 81/2009 obertes arran d'una querella contra la consellera de Turisme, Joana Barceló, i el president del Consell de Menorca, Marc Pons Pons, per un presumpte delicte de prevaricació administrativa.

La resolució s'adopta de conformitat amb allò que estableix l'article 789.5 de la Llei d'Enjudiciament Criminal en relació amb l'article 637.1 del mateix cos legal, per no ser els fets investigats constitutius de delicte.

Contra la interlocutòria cap recurs de reforma (davant del propi Jutjat) o apel·lació (davant de l'Audiència Provincial de Palma) en el termini de tres dies des de la seva notificació. En el moment en el qual han passat els fets denunciats, i ara arxivats, Joana Barceló ocupava el càrrec de presidenta del Consell de Menorca i Marc Pons el de conseller d'Ordenació del Territori de la institució.

Cap recordar que el passat 5 de març, Barceló i Pons, defensats pel lletrat Gabriel Garcías, han estat interrogats sobre la decisió adoptada pel Consell de Menorca de resoldre l'expedient de restitució de la legalitat urbanística el passat 21 de desembre del 2007 i d'instar a l'empresa Valeriano Allès Canet S.L. a enderrocar les edificacions construïdes sense llicència i a paralitzar la seva activitat.

Tot i això, l'origen del conflicte es remunta al 2004, quan l'Ajuntament de Ciutadella no va actuar després que l'esmentada empresa sol·licités la llicència d'obres per construir una fàbrica de blocs en sòl rústic. En aquell moment, tal com preveu la normativa, l'empresa ha plantejat una denúncia de mora davant del reiterat silenci administratiu de l'Ajuntament, fet pel qual el Consell de Menorca ha estat l'encarregat de donar resposta a la sol·licitud de llicència.

Finalment, la institució insular va resoldre denegar la llicència el 15 de novembre del 2004, al·legant que el Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella i el Pla Territorial Insular no permeten la ubicació d'instal·lacions industrials en sòl rústic.

UN CONTENCIÓS DENEGAT DUES VEGADES

Com a conseqüència d'aquesta decisió, Valeriano Allès va interposar un contenciós administratiu contra la resolució del Consell, que ha estat denegat en primera instància pel Jutjat del Contenciós Administratiu el 5 de setembre del 2005 i, a segona instància, pel Tribunal Superior de Justícia de les Balears el 26 de març del 2006. Per tant, la negativa del Consell de Menorca a atorgar la llicència d'obres a l'empresa denunciant va quedar, definitivament, avalada per la Justícia.

Malgrat no tenir cap tipus de llicència i de ser una activitat no permesa en sòl rústic, Valeriano Allès Canet S.L. va tirar endavant amb els treballs de construcció de les instal·lacions i, després, ha iniciat l'activitat industrial que no ha aturat fins que ha estat desallotjat de les instal·lacions a instàncies del propietari dels terrenys.

Les esmentades fonts del Consell de Menorca van recordar que una vegada provada la il·legalitat de les obres i dictaminada per la Justícia, la Llei de Disciplina Urbanística de 1990 obliga a l'Administració competent a iniciar els respectius expedients, un de restitució i un altre de sanció. Un vegada més, l'Ajuntament de Ciutadella va decidir no actuar i el Consell de Menorca, "sempre atenent-se a allò que dicta la llei, va determinar fer-se càrrec de la tramitació dels expedients de manera subsidiària".

D'aquesta manera, davant de la impossibilitat de legalitzar les obres destinades a l'ús industrial al planter de Són Sintes, la institució insular va resoldre l'expedient de restitució de la legalitat urbanística el 21 de desembre del 2007 i ha instat a l'empresa a enderrocar les edificacions construïdes sense llicència i a paralitzar l'activitat.

El Consell ha remarcat que aquesta resolució només afecta a les instal·lacions sense llicència on es desenvolupa una activitat il·legal, per la qual cosa "no afecta l'activitat extractiva".

Després, el 21 de febrer del 2008 el Consell va resoldre l'expedient sancionador que ha arribat als 390.225 euros, després de la valoració pericial feta pels tècnics de la institució insular, "sempre d'acord amb el projecte presentat en el seu moment per l'empresa, i després de conèixer-se la impossibilitat de legalitzar les obres.