Les ajudes europees del Fons Feder per a Balears augmentaran a 226,4 milions d'euros


Actualizado 11/3/2008 20:37:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Les ajudes europees del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per a Balears augmentaran a 226,4 milions d'euros fins a 2013, per gastar de manera equitativa cada any.

Així, avui es va celebrar la primera reunió del Comitè de Seguiment del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de les Balears 2007-2013. El Programa Operatiu és el document que recull el conjunt de la inversió que la Unió Europea cofinançarà a la Comunitat en els propers set anys a càrrec d'aquest fons.

Així, van participar a la reunió el director general de Fons Europeus del Govern, Jaume Garau, el director general de Fons Comunitaris del Govern Espanyol, José Antonio Zamora, i Miquel Vilà, representant de la Comissió Europea.

A la primera trobada del Comitè de Seguiment van estar presents més de 40 persones, en representació de diferents departaments del Govern, dels Consells Insulars, del Ministeri d'Economia i Hisenda, ajuntaments i agents socials.

El Feder té un pressupost d'inversió a Balears de 226,4 milions d'euros fins a 2013, a gastar de manera equitativa cada any. Per tant, significa una inversió d'uns 38 milions d'euros anualment. D'aquest conjunt d'inversió, la UE aportarà 107 milions d'euros, un 48 % de la inversió prevista total, mentre que la resta serà aportat pel govern Espanyol, Govern Balear i diferents entitats locals i insulars.

En relació amb l'anterior edició dels Feder (2000-2006), es registra un increment del pressupost total de 35,4 milions d'euros, passant el finançament aportada per Brussel·les de 92,5 a 107,2 milions d'euros.

D'altra banda, Garau, va destacar que durant el procés de negociacions s'ha aconseguit que tot el territori de les Balears pugui incloure's en les actuacions del Feder, ja que fins ara hi havia municipis importants, com Palma, Llucmajor, Felanitx o Alcúdia, que estaven exclosos.

Entre els projectes que es desenvoluparan amb diners d'aquest fons europeu destaquen un mínim de sis milions d'euros de la Unió Europea i del Govern espanyol (que aportaran tres milions cadascun) per a la rehabilitació dels barris de Corea i Camp Redó de Palma, 60 milions d'euros per a inversions en el ferrocarril a Mallorca, a més d'inversions com el suport al sector del comerç.

Segons la inversió aprovada, la despesa fins a 2013 es divideix en cinc eixos principals. El primer és el d'economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial, al qual es destinaran 126,5 milions d'euros.

El segon àmbit d'actuació és el de medi ambient i prevenció de riscos, que té sis milions d'euros. El tercer, inversions en recursos energètics, accés a xarxes i serveis de transports i telecomunicacions, que disposarà de 67 milions d'euros. Per desenvolupament sostenible i urbà hi haurà 23,5 milions d'euros, mentre que per a l'últim eix, d'assistència tècnica, es reserven 3,4 milions d'euros.

Finalment destaca que els ciutadans de les Balears rebran del Feder una quantia de finançament de la UE semblant a la d'altres autonomies espanyoles amb un nivell econòmic semblant, com Catalunya, Madrid o el País Basc.