Mesa del Turisme reclama un pacte d'Estat per a la unitat normativa del sector en totes les CA


Actualizado 20/7/2009 14:48:32 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS)

La Mesa del Turisme, agrupació que engloba a una trentena d'empreses turístiques, ha reclamat avui al Govern un pacte d'Estat que garanteixi la "unitat normativa" en totes les comunitats autònomes a l'hora de regular a les pimes del sector, així com els drets dels consumidors, davant del Consell de Ministres monogràfic sobre turisme que tindrà lloc a Palma divendres que ve.

En aquest sentit, la Mesa ha enviat una carta al ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, en què sol·licita la implementació de diverses mesures encaminades a potenciar el sector, que han estat presentades a la Secretaria de Turisme el mes de març passat.

Entre d'altres coses, sol·licita l'elaboració d'un pacte d'Estat que permeti "extreure de les confrontacions ideològiques i partidistes" al turisme per treballar per una unitat de mercat.

Així, i sense minvament de les competències de cada Administració, l'agrupació proposa que es plantegi la unitat normativa en les grans qüestions que afecten a les empreses turístiques, així com les accions promocionals a l'exterior.

Així, proposa la millora de la qualitat de l'oferta turística amb la intensificació de la promoció i comercialització, que inclogui també al mercat nacional, posant especial èmfasi a enfortir la imatge del producte, a més de mesures que vetllin per la competitivitat del destí davant d'altres països competidors.

Per a això, la Mesa del Turisme ha demanat la col·laboració de totes les administracions públiques i del sector privat.

Concretament, i en relació amb la competitivitat de les empreses turístiques espanyoles davant de les d'altres mercats estrangers, l'agrupació va exigir que s'estudiïn permanentment els marcs jurídics, fiscals i laborals d'altres països competidors i que s'actuï a favor de les empreses turístiques sense minvament dels drets socials i laborals adquirits.