El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges cau un 23,3% a Balears el novembre, fins a 1.085


Actualizado 26/1/2011 12:08:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha baixat a Balears un 23,3% el novembre, fins a 1.085, davant de les 1.416 del mateix mes del 2009, segons dades fetes públiques aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta caiguda és superior al descens del 15 % registrat a nivell estatal, després que es tanquessin 44.186 operacions.

D'aquesta manera, per a la constitució de les 1.085 hipoteques, el mes de novembre passat, es van destinar a Balears 115,8 milions d'euros, fet que suposa un 7,5 % menys que en 2009 (180,6 milions). Pel que fa al capital mitjà, es van subscriure 106.751 euros.

En taxa intermensual, els habitatges hipotecats van augmentar a les illes un 58 % en relació amb el mes d'octubre (896).

Segons l'INE, Balears ha registrat una taxa de 188 finques amb hipoteca constituïda per cada 100.000 habitants, un 30 % menys que el novembre del 2009. En total, s'en el penúltim mes de l'any es van hipotecar a l'arxipèlag 1.651 finques rústiques i urbanes, un 29,3 % menys que en el passat exercici.

D'altra banda, el novembre es van cancel·lar a les illes 979 finques, un 24 % menys que en 2009, de les quals 52 eren finques rústiques, 606 habitatges, 13 solars i 308 altres finques de caràcter urbà. Finalment, un total de 636 hipoteques sobre habitatges van patir canvis en les seves condicions.

PER COMUNITATS

El nombre de finques amb hipoteca constituïda per cada 100.000 habitants ha estat més gran a La Rioja (382) i Castella i Lleó (240). Aquestes dues comunitats han estat les úniques que van presentar una taxa de variació positiva (30,4% i 7,6%, respectivament), mentre que les evolucions més negatives es van donar a Cantàbria (-36,1%) i Canàries (-32,6%).

Les comunitats autònomes amb major import mitjà hipotecat han estat Balears (189.960 euros) i Madrid (187.925 euros). Les comunitats amb majors taxes de variació positives han estat Balears (34,1%) i Castella-la Manxa (28,4%). Les variacions més negatives es van donar a Múrcia (-28,3%) i Catalunya (-26,7%).

Les comunitats en les quals el nombre de finques amb canvis en les seves condicions per cada 100.000 habitants ha estat més gran han estat Castella-la Manxa (130) i Comunitat Valenciana (204). Les que tenen major nombre d'hipoteques cancel·lades registralment per cada 100.000 habitants han estat Andalusia (136) i Comunitat Valenciana (149).