El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges cau un 24% a Balears el setembre després de dos mesos de pujades


Actualizado 25/11/2009 13:54:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges ha caigut a Balears en el mes de setembre un 24 % en termes interanuals, amb 1.336 immobles, respecte dels 1.758 de l'any passat. Així, es trenca la tendència positiva en què va entrar el mercat immobiliari de les Balears el mes de juliol passat, quan després de 24 mesos de descensos ha registrat un increment en el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges.

Així, el setembre el nombre d'hipoteques també ha caigut en relació amb el mes d'agost (8,6 % menys) i al mes de juliol (22,5 % menys). En el conjunt nacional també s'han registrat descensos interanuals, del 4,2 %, amb de 62.411 crèdits hipotecaris.

El capital prestat per a aquest tipus d'hipoteques va superar els 180 milions d'euros, amb un descens interanual del 29,5 %, mentre que l'import mitjà de les hipoteques ha baixat el setembre un 7,17 % en relació amb igual mes del 2008, fins a situar-se en 135.223 euros, respecte dels 145.671 de l'exercici precedent.

En el novè mes de l'any es van cancel·lar a les Balears 1.095 hipoteques, un 27,9 % menys que el setembre, de les quals 38 eren sobre finques rústiques, 585 sobre habitatges (38,7% menys), 25 sobre solars i 447 sobre altres finques urbanes. Alhora, 1.005 finques van patir canvis en les condicions de la seva hipoteca, un 16% % més.

Finalment, Balears ha registrat el setembre 295 finques amb hipoteca constituïda per cada 100.000 habitants l'agost, un 11,9 % menys que el 2008.

RESTA DEL PAÍS

En el conjunt nacional el nombre de finques amb hipoteca constituïda per cada 100.000 habitants ha estat més gran a Múrcia (426) i Comunitat Valenciana (365). Astúries i Galícia van presentar les taxes de variació positiva més elevades (27% i 17,6%, respectivament), mentre que les evolucions més negatives es van donar a La Rioja (-53,2%) i Cantàbria (-21,2%).

Les comunitats autònomes amb major import mitjà hipotecat el setembre han estat Madrid (171.789 euros) i El País Basc (166.493 euros). L'única comunitat que va presentar taxa de variació positiva ha estat Aragó (13%), mentre que les que van mostrar les evolucions més negatives han estat Castella i Lleó (-31,2%) i Andalusia (-28,4%).

Finalment, les comunitats en les quals el nombre de finques amb canvis en les seves condicions per cada 100.000 habitants ha estat més gran a Comunitat Valenciana (336) i Regió de Múrcia (287), mentre que Comunitat Valenciana i Múrcia les que van tenir major nombre d'hipoteques cancel·lades registralment per cada 100.000 habitants, amb 188 i 150, respectivament.