Només un de cada quatre aturats de les Balears té una alta probabilitat de sortir de la desocupació


Actualizado 21/8/2009 16:53:12 CET

MADRID/PALMA DE MALLORCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Només un de cada quatre desocupats de les Balears que eren registrats en l'INEM a final de juliol tenia una alta probabilitat estadística de trobar un treball, segons l'índex d'ocupabilitat dels aturats registrats que elabora el Ministeri de Treball i que recull Europa Press.

Aquest índex reflecteix que en semblant situació que Balears es trobaven Canàries, Castella-la Manxa i Melilla, mentre que Ceuta, Aragó, Catalunya, Múrcia i la Rioja presentaven un pitjor escenari, a causa que a penes un de cada 10 aturats tenia moltes possibilitats de sortir de la desocupació.

En una millor situació se situaven el País Basc, Cantàbria, el País Valencià i Astúries, on un de cada tres desocupats tenia més probabilitats d'abandonar les llistes de l'Institut Nacional d'Ocupació, mentre que a Madrid, un 39,27 % dels aturats tenia facilitats per trobar un lloc de treball.

El millor escenari es trobava a Navarra, ja que és la Comunitat que presentava el percentatge més alt de desocupats que tenen una alta ocupabilitat, amb un 42,5 %, el que significa que una mica més de quatre de cada 10 aturats era altament ocupable i, per tant, tenia més possibilitats estadístiques de sortir de la desocupació.

A nivell nacional, més d'1,4 milions de persones, l'equivalent al 39,5 % dels més de 3,5 milions de desocupats que eren registrats en l'INEM a final de juliol, tenien poques o molt poques probabilitats estadístiques de trobar una ocupació.

Aquest índex reflecteix que el 13,2% dels desocupats inscrits en l'INEM (467.415) tenien molt poques possibilitats de trobar un lloc de treball, mentre que per al 26,3% (933.315 aturats) les probabilitats eren baixes.

En general, les possibilitats de sortir de l'atur són menors per a les dones, els immigrants, els treballadors de major edat, els que tenen menor nivell d'estudis, els demandants de més antiguitat i els perceptors de prestacions, especialment els que cobren ajudes assistencials, subsidis per a majors de 52 anys i la Renda Activa d'Inserció (RAI).

Com més ampli és l'àmbit territorial de recerca d'ocupació, més probabilitats hi ha de trobar un lloc de treball. Així, l'àmbit geogràfic de recerca i l'antiguitat de la demanda són factors fonamentals per determinar l'ocupabilitat dels desocupats.

NOMÉS EL 23% DELS ATURATS SÓN 'ALTAMENT OCUPABLES'.

Analitzant la confluència d'aquests factors sobre els desocupats registrats el juliol, s'obté que el 39,5% tenien un grau d'ocupabilitat sota o molt baix, mentre que el 37,5% (1.328.202 desocupats) presentaven un nivell d'ocupabilitat mitjà, i només el 23% (815.163) tenien un grau d'ocupabilitat alt.

Per sexes, el 36,2% dels 1,7 milions d'aturats homes registrats el juliol en les oficines de l'inem tenien poques o molt poques possibilitats de trobar una ocupació, percentatge que repunta fins al 42,8% en el cas de les dones, col·lectiu que concentra al 50,07% dels desocupats a nivell nacional.

Per edats, el grau d'ocupabilitat és baix o molt baix entre el 57,3% dels desocupats majors de 45 anys, xifra que baixa fins al 31,1% en la franja de 25 a 45 anys i fins al 26,5% en el cas dels menors de 25 anys.

Per sectors, només el 13,8% dels aturats que formen part del col·lectiu sense ocupació passat tenen moltes possibilitats de sortir de la desocupació, percentatge que supera el 21,1% en el cas de la indústria, el 22,3% en l'agricultura, el 23,1% en la construcció i el 24,6% en els serveis.

Més de la meitat dels desocupats del col·lectiu sense ocupació passat tenen poques o molt poques opcions de trobar un nou ocupació. La resta dels sectors presenta millors xifres, inclòs el 'totxo'.

Així, les possibilitats d'ocupació són baixes o molt baixes al 44,7% dels aturats de la indústria, al 38,9% dels desocupats de l'agricultura, al 38,1% dels aturats de la construcció i al 37,1% dels desocupats del sector serveis.