El nou decret permetrà a qualsevol diplomat accedir al títol de guia turístic mitjançant un examen


Actualizado 5/5/2008 21:15:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turisme del Govern, Francesc Buils, acompanyat pel director general d'Ordenació i Planificació Turística, Santiago Balaguer, i la presidenta del Col·legi Professional de Guies Turístics, Magdalena Torrens, va presentar avui el nou decret regulador d'aquesta activitat que modifica l'aprovat l'any 1996, mitjançant el qual qualsevol persona que posseeixi una diplomatura o una llicenciatura podrà convertir-se en guia turístic, prèvia superació d'un examen.

Alhora, les persones que amb anterioritat haguessin iniciat els estudis de Tècnic d'Informació i Comercialització Turístiques (FP), podran optar, també, a la col·legiació, perquè es respectin els seus drets i expectatives.

El decret de 1996 preveia que els guies, amb caràcter previ al seu exercici professional, havien d'obtenir l'habilitació de la Conselleria de Turisme, que l'atorgava, una vegada que l'aspirant a guia superava els oportuns exàmens que també organitzava la Conselleria.

D'altra banda, s'han volgut introduir dues mencions respecte a l'activitat de guia de 'naturalesa'. D'una banda, caldrà la presència de guia turístic a les zones protegides amb un grau mínim de protecció d'ANEI, i també donar carta de naturalesa els professionals que porten exercint aquesta modalitat de guia i que ho puguin demostrar mitjançant qualsevol mitjà dels previstos en dret.

Amb aquesta nova regulació, es considera que el Col·legi de Guies Turístics, creat mitjançant la Llei 5/2004, ha aconseguit el grau de maduresa suficient i pot complir perfectament la funció d'establir les proves que han de superar els guies turístics per optar a la col·legiació i per tant a l'exercici legal de l'activitat.

En aquesta decisió, "s'ha tingut en compte" van afirmar des de la Conselleria, la consideració legal dels col·legis professionals així com corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat pel compliment dels seus fins, i que col·laboressin amb el Govern i l'Administració de les Illes Balears per a la satisfacció dels interessos generals.

La intervenció destacada del Col·legi en aquesta nova regulació també suposarà l'eliminació de problemes burocràtics i aconseguir, així, més simplificació administrativa, la qual cosa ha de ser objectiu prioritari de les administracions públiques.