El nou decret permetrà a qualsevol diplomat accedir al títol de guia turístic mitjançant un examen