El nou Pla de Pedreras de Menorca s'aprovarà a començament de 2009 i tindrà una vigència de deu anys


Actualizado 16/6/2008 20:42:39 CET

MENORCA, 16 de juny (EUROPA PRESS)

Menorca no tindrà noves pedreras si no compleixen amb les condicions incloses en el Pla de Pedreras de l'illa, que s'aprovarà a principis de l'any que ve i que tindrà una vigència de deu anys, segons va anunciar aquest matí el conseller menorquí d'Ordenació del Territori, Marc Pons.

El tancament d'una de les vint pedreras que hi ha a dia d'avui a l'illa, una demanda superior a la qual no puguin fer front aquestes pedreras o l'existència d'un material de més qualitat localitzat en una altra ubicació són els tres requisits que marca el nou pla.

Per al Consell Insular de Menorca, de les pedreras que hi ha actualment a l'illa s'extreuen suficients recursos per afrontar la demanda que es pugui generar durant els pròxims deu anys. Aquest és, precisament, tal com ha explicat Marc Pons, el plantejament base del Pla.

Segons Pons, el Pla de Pedreras de Menorca "passa per un principi: aprofitar els recursos existents abans de buscar autoritzacions que permetin l'obertura de noves pedreras".

Pons també s'ha referit a les vint pedreras existents a l'illa. Tot i que hi ha algunes que no tenen totes les autoritzacions pertinents, totes elles es podran adaptar a les directrius del nou Pla. Una adaptació que haurà de començar quan entri en vigor.

L'objectiu del Pla de Pedreras de Menorca és, segons el govern menorquí, definir i regularitzar les zones d'ubicació de les pedreras, i definir un marc legal dirigit als empresaris del sector. El Consell preveu aprovar aquesta tarda en ple l'Informe de sostenibilitat ambiental del Pla Director Sectorial de Pedreras de Menorca, el primer pas per procedir a la seva aprovació a principis del 2009.