La nova Llei d'Emprenedors del Govern preveu l'eliminació de taxes fiscals a les empreses ja consolidades


Actualizado 19/8/2011 21:49:29 CET

Estableix la creació d'un fons de capital llavor i una societat de capital risc amb aportació públic-privada

PALMA DE MALLORCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprovarà el pròxim 26 d'agost el Decret Llei d'Emprenedors i de Suport a Pimes i Microempreses, que preveu l'eliminació de taxes fiscals a aquelles empreses consolidades i que hagin demostrat en un termini mínim de dos anys que són rendibles, i alhora, per contra, no estableix cap tipus de subvenció per a la creació de noves empreses.

Després de la reunió que el president del Govern, José Ramón Bauzá, ha mantingut amb els sectors econòmics i socials de les Balears per presentar-los la nova normativa, el vicepresident econòmic de l'executiu, Josep Ignasi Aguiló, ha anunciat que probablement, la nova Llei serà aprovada al Parlament al ple del pròxim 30 d'agost, una vegada sigui aprovada el 26 d'agost com a Decret Llei al Consell de Govern.

Aguiló ha remarcat que la nova Llei "marca un full de ruta", mitjançant la qual el Govern eliminarà totes les subvencions, llevat de les "essencials" en matèria d'educació, sanitat i política social, i alhora ha revelat que no existeix una assignació pressupostària per a aquesta normativa, sinó que es plasmarà en "fets concrets", que, després, seran quantificats.

Per la seva banda, el president de PIME Balears, Antoni Juaneda, ha revelat que, a més de l'esmentada eliminació de les taxes fiscals, la nova Llei preveu finançament directe a les petites i mitjanes empreses, incloses les microempreses, a través de l'ISBA, amb la finalitat que els emprenedors que no comptin amb patrimoni puguin aconseguir un crèdit, de de cara a evitar la desaparició d'empreses per "falta de finançament".

CREACIÓ D'UNA SOCIETAT DE CAPITAL RISC

En aquest sentit, l'esborrany de la Llei, a què ha tingut accés Europa Press, preveu la creació d'un fons de capital llavor i una societat de capital risc amb aportació públic-privada, com a "element impulsor del finançament empresarial". Alhora, s'habilitaran línies d'avals per a emprenedors i empresaris que cobreixin les necessitats no cobertes pel sistema financer actual.

Alhora, mitjançant aquesta normativa, es facilitarà l'accés al crèdit tradicional dotant els fons de provisions tècniques de les societats de garantia recíproca (SGR) per reforçar les línies d'avals per a emprenedors i Pimes en les diferents fases (creació, consolidació, internacionalització i/o reestructuració).

D'altra banda, el Govern establirà un sistema normatiu, fiscal i econòmic que "afavoreixi la inversió privada i el flux de crèdit a través dels anomenats àngels de negoci en les fases de sembri (inversor individual que, a títol privat, aporta capital, coneixements tècnics i/o xarxa de contactes personals a emprenedors que volen posar en marxa un projecte empresarial).

A més, l'executiu es compromet a dotar al sistema financer d'eines d'anàlisi tècnic per valorar la inversió en actius tecnològics i potenciar així l'ús d'instruments existents al mercat o els de nova creació, així com a fomentar l'atracció d'inversió estrangera mitjançant la cooperació internacional.

D'altra banda, la Llei obliga al Govern a crear un marc normatiu i fiscal dissenyat específicament per a l'emprenedor, que ajudi a "optimitzar l'estructura de costos, incloent els de posada en marxa i consolidació empresarial, així com a establir mesures de suport per pal·liar la conjuntura econòmica de declivi".

L'executiu també dotarà de fons a les Societats de Garantia Recíproca per a la creació de noves línies d'aval, de cara a finançar la liquiditat i la inversió als emprenedors i a les Pimes, en especial, a les quals estiguin en condicions de reestructuració empresarial.

Al mateix temps, reforçarà i ampliarà les mesures de suport a l'emprenedor i a la Pime previstes en la normativa reglamentària autonòmica en relació amb la compensació a la pujada dels tipus d'interès i establirà mecanismes de finançament dels costos de la protecció de la propietat industrial i intel·lectual.

Alhora, el Govern crearà un sistema de validació autonòmica de projectes empresarials, innovació i base tecnològica per facilitar l'accés al finançament i els serveis específics de suport a l'emprenedor, així com les Pimes i microempreses, mentre que també s'establirà un sistema que faciliti i agilitzi l'accés a les bonificacions fiscals existents per a la despesa i la inversió en R+D+I.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Un altre dels capítols importants de la normativa fa referència a la simplificació administrativa, de manera que s'eliminaran i es reduiran de manera progressiva les càrregues administratives en la creació d'empreses i es disminuiran les traves "injustificades o desproporcionades" a l'accés i exercici de l'activitat.

Per a això, es simplificaran aspectes relatius a la sol·licitud de llicències i permisos; es potenciarà la utilització de l'administració electrònica i el Govern crearà un grup de treball específic en matèria de creació i consolidació d'empreses, i alhora desenvoluparà la implantació de la finestreta única de la directiva de serveis en els àmbits autonòmic i local, com a "eina important" per a la creació d'empreses.

D'altra banda, s'impulsarà una plataforma informàtica integral de serveis d'informació, tramitació, assessorament i acompanyament empresarial.

Finalment, la futura Llei d'Emprenedors pretén sensibilitzar i promoure la creació i consolidació empresarial des de l'escola fins a la Universitat, de manera que el Govern promourà la inclusió de mòduls pràctics i teòrics amb assignació de crèdits universitaris dirigits a fomentar la creació d'empreses en tots els graus universitaris.

Al seu torn, l'executiu promourà polítiques públiques dirigides al col·lectiu universitari, a fi de dotar-lo d'assistència tècnica i assessorament financer, en especial, en activitats innovadores, i alhora impulsarà les polítiques de responsabilitat social empresarial en el desenvolupament dels projectes empresarials.