El Parlament aprova per unanimitat la presa en consideració de la Llei per a la Revaloració de la Platja de Palma