El PP assegura que el Govern ha tingut temps "més que suficient" per traspassar les competències als Consells


Actualizado 11/3/2008 18:55:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 de març (EUROPA PRESS)-

El diputat del PP, Joan Flaquer, ha assenyalat avui que el Govern balear ha tingut temps "més que suficient" per procedir al traspàs de les competències als Consells Insulars, ja que, d'acord amb el que s'estableix a l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia, "n'hi ha prou amb assenyalar a través d'un decret els recursos econòmics, materials i humans que s'assignen a cadascun dels Consells per desenvolupar les esmentades competències", va assegurar.

Així ho va apuntar durant el debat en ple d'una Proposició No de Llei presentada pel seu Grup, en què s'instava a l'Executiu balear a complir amb les previsions estatutàries, i que procedeixi al traspàs de les matèries de Promoció i Ordenació Turística, Transport Terrestre i Agricultura, Polítiques d'Igualtat i Caça, "d'acord amb la filosofia de reforçar el seu paper en cadascuna de les Illes", va indicar.

"El fet cert és que a data d'avui, vuit mesos després de la constitució del Parlament, no tenim encara notícies d'aquest procés de traspàs de competències", va afegir, i alhora va defensar el sentit de la seva proposta parlamentària d'endarrerir un any la data límit per a aquest objectiu, fins a l'1 de gener de 2009.

PROCÉS COMPLEX

Per la seva banda, el diputat d'UM, Josep Melià Ques, es va referir a la necessitat d'"accelerar" el procés de transferències, "un procés que va liderar UM amb l'aprovació de la Llei de Consell Insular que donava més autogovern a aquestes Institucions", va sostenir.

Segons l'opinió del diputat nacionalista, el problema radica en la "metodologia i en la complexitat que implica el traspàs", que segons va dir, "s'ha de fer de manera coordinada a la Comissió Mixta de Transferències" en què estan representades totes les institucions implicades.

Per la seva banda, el diputat del Grup parlamentari del Bloc, Antoni Alorda, es va mostrar favorable que "per a 2009 es pugui fer efectiu el traspàs de com a mínim alguna matèria", si bé, va remarcar el seu compromís "ferm i rigorós" que es porti a terme amb "lleialtat", comptant per a això amb l'acord amb els propis del Consells.

Des del Grup socialista, Josep María Costa, va defensar a l'actuació del Govern i va recordar que en aquest temps s'ha procedit a la creació de la Comissió Mixta de Transferències, que en aquest moment està elaborant un reglament "que determinarà el mecanisme que cal seguir per a la seva tramitació".

Alhora, va considerar un error establir terminis concrets per a la seva consecució, ja que, segons la seva opinió, "haurà de ser la dinàmica de la pròpia negociació, entre Executiu autonòmic i Consells Insular, els que determinin els temps", sense que això suposi "dilatar una obligació estatutària", va postil·lar.