La població de Balears té un elevat coneixement de l'activitat desenvolupada per obres socials o fundacions


Actualizado 11/3/2008 15:56:31 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 11 de març (EUROPA PRESS)

La població de les Balears té un elevat coneixement de les activitats desenvolupades per obres socials o fundacions privades, segons dades recollides en l'índex ISFOS, 'Anàlisis de Notorietat i Impacte de Fundacions i Obres Socials', sobre l'activitat d'aquestes entitats durant l'any 2007, que revela que Navarra, El País Basc, Cantàbria i Castella i Lleó són les comunitats on aquest coneixement és més gran.

Per contra, la Comunitat de Madrid, tot i que ha augmentat el coneixement de l'obra social de les empreses, es va situar en el 2007 en nivells inferiors a la mitjana nacional, que llança que el 30% de la població espanyola presenta un nivell sota de coneixement sobre l'obra social de les empreses i fundacions.

Pel que fa al grau de coneixement d'aquestes entitats, el lideratge ho manté La Caixa, amb un 32, 4% --que, tot i això, baixa sis punts respecte a l'any anterior--. A la caixa catalana li segueixen Caja Madrid i la BBK, que per primera vegada es col·loca en els tres primers llocs d'aquest bloc. Alhora, els programes d'assistència a discapacitats i marginats són les activitats més reconegudes.

En educació i investigació, es mantenen els nivells de l'any 2006 i un 31,9 % coneix aquestes dades, La Caixa, el Banco Santander i Caja Madrid se situen en els tres primers llocs. Sobre la notorietat de la conservació del patrimoni històric i mediambiental, es produeix un increment de tres punts i mitjà, de manera que un 25% de la població les coneix, sobretot les de Caja Madrid, seguides de La Caixa i Caja Duero.

L'índex ISFOS permet conèixer l'impacte que està tenint entre el públic la comunicació de l'activitat inversora de las empresas en l'àmbit de l'acció social i cultural, d'acord amb dades de l'any 2007.