La producció industrial a les Balears cau a l'octubre un 21,7 %


Actualizado 4/12/2009 12:58:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

L'Índex General de Producció Industrial (IPI) ha baixat a Balears un 21,7%, el segon major descens del país per darrera de Navarra (-22,6 %), i inferior a la caiguda registrada a nivell estatal (-12,9 %), segons ha informat avui l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, en el conjunt del país la producció industrial va moderar la seva caiguda en el desè mes de l'any, a l'haver registrat en octubre una reducció interanual inferior en 3,5 punts a la de setembre, que ha estat del -12,7%, segons la sèrie corregida de calendari. Es tracta a més de la menor caiguda interanual que experimenta la producció industrial a l'últim any.

Tot i això, amb el descens d'octubre, la producció industrial acumula ja 18 mesos de caigudes interanuals consecutives, si bé és la primera vegada en 12 mesos que el retrocés de la producció industrial baixa dels dos dígits (no ho feia des de setembre del 2008, quan ha caigut un 8,7%).

En els primers deu mesos de l'any, la producció industrial ha reculat un 18,5% en comparació del mateix període del 2008, descens que baixa fins al 17,9% eliminat l'efecte calendari.

Totes les activitats van experimentar en octubre descensos interanuals en la seva producció, destacant l'extracció d'antracita, hulla i lignit (-40,7%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equip (-37,7%).

La fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs es va anotar en octubre un retrocés del 3,8% respecte al mes passat, i acumula una caiguda mitjana del 34,1% en el període gener-octubre.

Per destí econòmic dels béns, les taxes de variació respecte a octubre de l'any passat han estat del -10% per als béns de consum (-27,9% per als béns de consum durador i -7% per als béns de consum no duradors), del -16% per als béns d'equip, del -15,2% per als béns intermedis i del -8% per a l'energia.

Descomptant els efectes de calendari, les taxes interanuals han estat del -5,3% per als béns de consum (-21,5% per als béns de consum durador i -2,5% per als béns de consum no durador), del -12,4% per als béns d'equip, del -11,4% per als béns intermedis i del -6,7% per a l'energia.

DESCENS GENERALITZAT EN LES comunitats

Tenint en compte l'evolució dels deu primers mesos de l'exercici, les taxes de variació respecte al mateix període del 2008 han estat del -10,6% per als béns de consum (-31,3% per als béns de consum durador i -7,1% per als béns de consum no duradors), del -24,9% per als béns d'equip, del -24,6% per als béns intermedis i del -8,5% per a l'energia.

Descomptant els efectes de calendari, les taxes mitges dels deu primers mesos han estat del -9,8% per als béns de consum (-30,2% per als béns de consum durador i -6,3% per als béns de consum no durador), un -24,2% per als béns d 'equip, un -23,9% per als béns intermedis i un -8,5% per a l'energia.

Entre gener i octubre, la producció ha baixat en totes les activitats, sent el descens més important el de vehicles a motor (-34,1%) i el menor, el de la fabricació de productes farmacèutics (-0,4%).

Totes les comunitats van experimentar en octubre caigudes en la seva producció industrial, registrant-se els majors descensos a Navarra(-22,6%) i Balears (-21,7%). Les menors caigudes van correspondre a Aragó (-0,1%) i Cantàbria (-7,7%).

A l'acumulat de l'any, les més grans caigudes de l'IPI es donen en les comunitats forals, amb descensos del 26,1% en el cas de Navarra, i del 23,4% al País Basc. Canàries, per part seva, és la comunitat on menys ha reculat la producció industrial fins a octubre, amb una taxa del -12,3%.