El projecte de la Llei d'accés a l'habitatge fixa una multa de 60.000 euros per no usar una HPO com domicili habitual