'La reforma de l'Estatut' serà un dels temes que oferirà la Universitat Oberta en el segon quadrimestre 2007-2008


Actualizado 11/3/2008 18:50:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 de març (EUROPA PRESS)

'La reforma de l'Estatut d'Autonomia', 'L'escutisme', 'La realització cinematogràfica', 'Conèixer la xocolata' i 'Temes d'actualitat jurídica i social' són els continguts dels cursos i tallers que ofereix el Servei d'Activitats Culturals de la UIB per al segon quadrimestre de l'any acadèmic 2007-2008.

En concret, els cursos 'Dret penal del treball' i 'Dret penal tributari: temes d'actualitat jurídica i social' seran coordinats pel professor del Departament de Dret Públic de la UIB, Eduard Ramon, i el professor del Departament de Dret Privat, Antonio Conde.

Així mateix, el curs 'L'escutisme: cent anys d'un projecte educatiu jove', serà coordinat pel catedràtic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, Bernat Sureda.

Finalment, el curs 'La reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (una visió jurídica i política)', acostarà a l'alumne a l'estructura política de la nostra comunitat autònoma i a les seves peculiaritats en el context estatal.