Sampol demana que la Llei d'Economia Sostenible impulsi el desenvolupament del ParcBit i el clúster TurisTEC


Actualizado 27/1/2011 19:21:20 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador autonòmic per Balears Pere Sampol sol·licita l'impuls, per mitjà de la Llei d'Economia Sostenible, al desenvolupament del ParcBit o el clúster de tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al Turisme de Balears (TurisTEC), per la tasca que realitzen per a l'avanç de la Innovació i Desenvolupament en la comunitat.

Sampol ha presentat una sèrie d'esmenes de caràcter mediambiental a l'esmentada llei en les quals també demana impulsar els projectes d'investigació relacionats amb el turisme sostenible i la gestió integral de zones costaneres, per a la qual cosa reclama la cobertura al Sistema d'Observació Costanera de Balears (SOCIB) i al Centre de Recerca, Desenvolupament i Investigació de Turisme.

Una altra de les modificacions plantejades per Sampol es refereix a actualitzar el Pla Estratègic d'Infraestructures i Transports per tenir en compte les necessitats reals i específiques dels arxipèlags en els respectius acords que es prenguin en aquesta matèria, tenint en compte que els criteris de sostenibilitat en el transport són una prioritat per a aquests territoris.

En matèria energètica, el senador del Bloc per Mallorca també sol·licita que s'atengui a les singularitats dels sistemes energètics insulars per implantar les renovables, a causa dels exercicis de planificació que han realitzat pel seu compte Balears i Canàries en aquest aspecte.

Per aquesta raó, Sampol remarca en una de les seves esmenes la conveniència d'establir quotes especials de potència per a les diferents energies renovables a Balears, Canàries, Ceuta-Melilla, a causa de a les condicions diferenciades que presenten aquests territoris respecte al sistema elèctric peninsular.

A més, i de manera genèrica, també ha registrat altres modificacions a la Llei d'Economia Sostenible per la qual s'insta totes les administracions públiques a crear serveis d'optimització energètica, que tindran entre les seves competències l'estalvi i l'eficiència energètica en els seus centres de treball.

Sampol també demana incloure mesures d'incentiu a la instal·lació d'energies renovables a l'àmbit domèstic i en les Pimes, al costat d'una altra esmena referida a aconseguir un estalvi energètic del 35% per a 2020 en el consum d'edificis, equips i instal·lacions.

D'altra banda, reclama incrementar els objectius d'implantació d'energies renovables fins al 30% i millorar la fiscalitat a l'Impost Sobre Societats per a les activitats d'investigació i innovació tecnològiques.