El Govern no preveu regular els espectacles taurins a Balears


Actualizado 30/7/2010 20:23:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Joana Barceló, ha dit que l'executiu no preveu regular els espectacles taurins a Balears, si bé aquesta competència serà traspassada el pròxim dia 1 d'octubre al Consell de Mallorca dins de les activitats catalogades, tal com va acordar el Consell de Govern.

La celebració d'espectacles taurins és un dels apartats que s'inclouen en les activitats catalogades, les competències de les quals han estat transferides al Consell de Mallorca, per un cost efectiu de 114.511,21 euros, dels quals 77.593,60 euros seran per a despeses de personal i la resta per al funcionament dels serveis que es traspassen.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Joana Barceló, en roda de premsa després del Consell de Govern, on ha assenyalat que aquesta transferència suposarà la dotació de dos funcionaris al Consell de Mallorca.

Entre les competències que assumirà el Consell de Mallorca, una vegada es faci efectiu el traspàs, està també la d'atorgar les autoritzacions per desenvolupar activitats en locals no oberts específicament per a aquesta activitat, com per exemple un concert en un poliesportiu.

També regularan les activitats en espais, recintes, vies públiques, terrenys o similars que no disposin de cap llicència d'obertura i de funcionament, com seria el cas d'un concert en sòl rústic o a la via pública que sigui organitzat per una entitat pública.

El Consell atorgarà també les autoritzacions per a les activitats no permanents organitzades o promogudes pel Govern, com per exemple el mercat medieval que organitza l'executiu el dia de les Illes Balears.

Alhora, al Consell li correspondrà la funció inspectora i de control, així com l'adopció de mesures cautelars oportunes i la sanció de les infraccions que tipifica la Llei de règim jurídic.

Per la seva banda, el Govern es reserva en les seves competències les relacions amb l'Administració central, els ens dependents de la mateixa, així com les entitats nacionals o internacionals. També continuarà gestionant la titularitat i el registre autonòmic d'empreses i establiments destinats a la realització d'activitats catalogades. A més, continuarà donant l'autorització per a la realització d'activitats catalogades no permanents, com per exemple carreres, competicions esportives i esdeveniments similars quan el seu recorregut s'estengui per diferents territoris insulars.

El 17 de juliol del 2009, el Consell de Govern va aprovar la iniciació del traspàs de les activitats catalogades al Consell de Mallorca. I el passat 20 de juliol, el ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars va adoptar un acord bixest de les competències pròpies de la institució insular que fins ara exercia l'Administració de la comunitat Autònoma.