El TSJIB desestima el recurs interposat per un particular contra el PTI aprovat pel Consell de Menorca en 2003


Actualizado 26/1/2011 14:56:13 CET

MENORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per un particular, Juan de Juan i Pi, contra els acords del ple del Consell de Menorca que van permetre l'aprovació del Pla Territorial l'abril del 2003 i que es va modificar el juny del 2006.

El recurrent sol·licitava l'anul·lació de l'aprovació definitiva de l'instrument d'ordenació territorial i de la seva modificació perquè considera que faltaven diversos informes per part de l'Administració de l'Estat previs i vinculants per poder aprovar el PTI.

En concret, Juan de Juan i Pi es referia a documents de Defensa, Costes i Telecomunicacions, tal com han avançat aquest dimecres fonts de l'administració insular a través d'un comunicat.

Segons la nota, TSJIB ha refutat les afirmacions del recurrent ja que, segons la sentència, queda acreditat a l'expedient que el Consell ha demanat en el seu moment els corresponents informes i que en el cas de Defensa i Telecomunicacions han estat contestats per la Delegació del Govern de les Illes Balears en febrer del 2003.

La sentència recull també que la Direcció General de Costes va emetre el seu informe després de l'aprovació inicial del PTI, sent incorporades les seves observacions en el text definitiu de la normal.

En aquest sentit, des del Consell han explicat que la institució insular va requerir a Costes un nou informe abans de l'aprovació definitiva del PTI , al no ser emès, es va supeditar l'eficàcia de les determinacions relatives al litoral al compliment de les condicions que, en el seu cas, efectués l'Administració estatal sobre aquesta qüestió.

Aquest informe ha estat expedit el juny del 2003 i, una vegada completades les observacions, es va aixecar la suspensió normativa. "En cap cas l'informe ha estat desfavorable ni es va incomplir el termini de dos mesos per a la seva emissió", han recalcat des del Consell.

Fins ara s'han resolt favorablement al PTI 19 recursos contenciosos i un parcialment, pel que queden només dos per resoldre.

D'aquesta manera, el Consell assegura que el fet que cap de les sentències dictades fins avui d'avui hagi estat desfavorable a l'administració insular "posa de manifest que amb l'aprovació de la norma d'ordenació territorial el Consell va actuar en defensa de l'interès general amb la seguretat jurídica garantida".