La unificació de les cartografies de Govern i Consell permetrà un major control de les irregularitats urbanístiques


Actualizado 16/6/2008 19:23:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 de juny (EUROPA PRESS)

El Consell de Mallorca i la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori van signar avui un conveni pel qual els Ajuntaments de les Balears, previsiblement en un mes, ajustaran la seva cartografia (d'escala 1.25.000) a l'escala 1:5.000, el que permetrà controlar les diferents àrees i terrenys amb major precisió així com la disciplina urbanística en aquestes zones.

Així ho va explicar, després de la firma de l'acord, la consellera de Territori, Maria Lluïsa Dubon, qui va assenyalar que la informació cartogràfica així com les fotografies aèries són "peça fonamental" a l'hora d'avançar en la línia de la claredat i la transparència de l'urbanisme així com de l'ordenació del territori.

En concret, el conveni permetrà intercanviar la informació cartogràfica de Consell i Govern, de manera que l'empresa Serveis d'Informació Territorial dels Illes Balears (Sitibsa) cedirà a la Institució Insular la cartografia a escala 1:1000 i 1:5000 i les fotografies més recents, mentre que el Consell cedirà a Sitibsa la seva informació cartogràfica, que centralitza el Servei d'Informació Territorial (SIT).

Segons va destacar el director general d'Ordenació del Territori del Govern, Bernat Aguiló, aquest intercanvi d'informació permetrà avançar en la línia de la Directiva 2007/2/CE del Parlament europeu, l'objectiu del qual és la creació de la 'Infraestructura europea de dades espacials' (Inspiri), que suposa un "gran avanç" en relació amb les polítiques d'accés, creació i manteniment d'informació territorial.

També es preveu adaptar la cartografia del Pla Territorial de Mallorca al nou mapa topogràfic que està elaborant l'empresa Sitibsa.

Al seu torn, l'acord possibilita treballar amb un mateix sistema de coordenades, de manera que sigui "molt més senzill" portar a terme l'intercanvi d'informació entre administracions, i alhora permetrà avançar "molt més" en els treballs que es realitzen al Consell en matèria d'urbanisme, ordenació del territori, medi ambient i carreteres, tal com va destacar, per part seva, la presidenta de la Institució, Francina Armengol.