El Ctesc demana incloure productors de zones limítrofes amb Catalunya en la venda de proximitat

Josep Maria Rañé (CTESC) Y Artur Mas
EUROPA PRESS
Actualizado 22/10/2012 18:29:30 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social (Ctesc) de Catalunya creu convenient que el Govern català estudiï la possibilitat d'incloure en l'acreditació voluntària sobre la venda de proximitat de productes agroalimentaris els titulars d'explotacions o agrupacions de productors que tinguin explotacions en zones limítrofes amb Catalunya.

En un dictamen sobre el decret de venda de proximitat de productes agroalimentaris, que té com a objectiu regular la venda de proximitat i acreditar els productors i agrupacions que realitzin aquesta venda, també demana incloure les agrupacions de productors que, tot i que tinguin membres que tenen totes les seves unitats productives fora de Catalunya, estableixin una secció interna que es dediqui a la venda de proximitat.

En concret, el Ctesc considera que caldria incloure en el decret que les persones que tinguin la major part de la seva explotació a Catalunya i tinguin una altra part en zones adjacents també puguin obtenir l'acreditació voluntària de la modalitat de venda de proximitat que vulguin fer.

Així, en aquests casos cal exigir, a més del requisit de constar en el sistema integrat de dades d'explotacions de Catalunya, que per a les unitats d'explotació de zones adjacents els productors també aportin la documentació per acreditar la titularitat d'aquestes unitats productives.

L'organisme consultiu de la Generalitat ha argumentat que hauria d'incloure's que les organitzacions de productors que tenen membres que compleixen el fet anterior també puguin obtenir l'acreditació voluntària de la modalitat de venda de proximitat que vulguin fer.

Alhora, ha assenyalat que el decret també hauria d'incloure que les organitzacions de productors que tinguin membres de fora de Catalunya també puguin obtenir aquesta acreditació voluntària sempre que delimitin en els seus estatuts una secció interna que permeti incloure només els productors amb unitats productives exclusivament de la comunitat catalana i dels quals es descriuen anteriorment i comptin amb un sistema d'organització i registre intern que eviti que les produccions dels membres de fora de Catalunya s'acreditin també en el sistema de venda de proximitat establert en el decret.

El Ctesc considera necessari recollir expressament en el Decret que es tracta d'un registre voluntari de venda de proximitat que no suposa inseguretat jurídica per a les persones que lícitament vulguin desenvolupar aquestes activitats a Catalunya sense l'acreditació prevista en el decret.

Europa Press Comunicados Empresas