Els centres de les illes diagnostiquen un cas de violència de gènere al dia

Actualizado 24/11/2010 20:00:44 CET

La detecció dels casos de violència de gènere augmenta un 70,6% en un any

PALMA DE MALLORCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Els centres sanitaris de les illes han detectat entre gener i octubre d'aquest any un total de 303 dones casos de dones víctimes de la violència de gènere, fet que suposa que els professionals detecten cada dia un nou cas a Balears.

Aquestes dades suposen un increment del 70,6% en relació amb les 89 dones detectades en 2009. Un augment que el Govern atribueix a la formació que reben de manera continuada els professionals sanitaris al voltant a aquesta mena de violència.

D'aquests 303 casos, 242 han estat a Mallorca (front a les 62 del 2009); 6 estan a Menorca (5 l'any passat) i 55 a Eivissa i Formentera (22 en 2009). De les 303 dones, 174 són espanyoles i les 129 restants són estrangeres.

El Govern ha assenyalat que aquestes xifres es tradueixen en una taxa mitjana de 67,73 casos detectats en la Comunitat balear per cada 100.000 dones majors de 14 anys. Tot i això aquesta dada varia de manera important en funció de l'illa. Així, a Mallorca és de 68 casos per 100.000 dones; a Menorca se situa en 16,23, i a Eivissa i Formentera és la més alta de Balears, ja que arriba als 100,5 casos per 100.000 dones.

Per edats, el 15,9% dels casos detectats (48) afecta a dones entre els 14 i els 25 anys; el 45,2% són dones entre els 25 i els 44 anys (137); el 32,3% (98 dones) tenen entre els 45 i els 59 anys i el 6,6% restant (20) són dones a partir dels 60 anys.

Pel que fa al tipus de maltractament, en dos de cada tres casos (65%) la violència és múltiple, ja que combina diferents tipus; seguit del maltractament exclusivament físic, psicològic i sexual.

A data de 31 d'octubre, i amb les dades acumulats altres anys, havia 864 dones que en la seva història clínica constava que eren víctimes de violència de gènere, del què 718 estan a Mallorca, 25 a Menorca i 121 a Eivissa i Formentera.

TAULA DE CONTROL

El Govern desenvolupa una taula de control que permet fer un seguiment dels casos de violència de gènere atesos en els centres sanitaris públics, ja que gairebé totes les dones en algun moment de la seva vida acudeixen a un professional sanitari que, amb la formació adequada, pot detectar si està patint o ha patit una situació de violència de gènere.

En cas contrari, aquesta dona serà tractada pels símptomes que presenta, sovint amb fàrmacs, però seguirà exposada a la violència masclista que anirà erosionant la seva salut i que fins i tot li pot provocar la mort, ha afegit.

En aquest sentit, cal recordar que l'any 2009 la Conselleria de Salut i Consum ha presentat la guia 'Recomanacions per a l'actuació sanitària davant de la violència de gènere', que aborda l'atenció integral a les dones i la prevenció de la violència de gènere que han de fer els professionals sanitaris.

A més, la Conselleria ha iniciat un pla de formació per sensibilitzar a la totalitat dels professionals amb cursos, i alhora ofereix formació continuada avançada a l'entendre que la detecció precoç de les dones que pateixen qualsevol mena de maltractament és clau.

La taula de control permet fer un seguiment de l'evolució d'aquest procés, i és una eina de gestió molt útil ja que a partir de 2011 s'inclouran progressivament indicadors de cobertura en els contractes de gestió dels centres.

D'altra banda, la Conselleria també està concloent la informatització del part judicial, ja en funcionament a l'Hospital Són Llàtzer, que permet conèixer millor la situació de les dones que, per motiu de lesions són ateses en urgències dels centres de salut i hospitals.