Esquerra Republicana tilda de insensible medioambiental a la FEHM