Un total de 66 famílies, dues d'elles de les Balears, no van poder assumir els seus pagaments el primer trimestre

Actualizado 05/05/2008 13:15:44 CET

Balears va concentrar 11 deutors concursats entre gener i març

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) - -

Un total de 66 famílies, dues d'elles de Balears, van ser reclamades pels seus deutors durant el primer trimestre de l'any en no poder fer front als seus pagaments, fet que suposa un increment del 230% respecte al mateix període de l'any anterior, segons l'estadística del procediment concursal publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística INE) (INE).

Així, Catalunya va ser la comunitat amb major nombre de famílies que no van poder assumir els seus pagaments (22), seguida d'Andalusia (9), Madrid (8), Comunitat Valenciana (7), Múrcia i El País Basc (totes dues amb 5), Balears i Galícia (2 cadascuna), Cantàbria i Castella-Lleó (totes dues amb una única família).

En els tres primers mesos de l'any, Balears va concentrar 11 deutors concursats, dels quals 8 eren societats de responsabilitat limitada (S.R.L.) i 1 (S.A.).

Així, el nombre de famílies que no van poder assumir els seus pagaments i deutes en els primers tres mesos de l'any s'ha multiplicat per més de tres en comparació del primer trimestre del 2007, quan van ser 20 les famílies que es trobaven en aquesta situació.

En tot l'any 2007, les famílies reclamades pels seus deutors van ser 96. Així, només en els tres primers mesos de l'exercici 2008 ja s'han assolit dos terços d'aquesta xifra.

En total, sumant les famílies i les empreses concursades, el nombre de deutors concursats va ser de 425 en el primer trimestre de l'any, fet que suposa un augment del 78,6% respecte a igual període del 2007.

Segons el tipus de concurs, 386 van ser voluntaris, un 92% més que l'any anterior, i 39 necessaris, un 5,4% més. Atenent a la classe de procediment, els abreujats van augmentar un 67,4%, mentre que els ordinaris repuntaren un 95,7%.

Per la seva banda, el nombre d'empreses concursades durant els tres primers mesos de l'any es va elevar a 359, fet que suposa un increment del 64,67% en relació amb el primer trimestre del 2007.

Segons el tipus d'empresa concursada, les que van registrar un major augment interanual van ser les societats de Responsabilitat Limitada, amb un creixement del 77,5%. De fet, la major part de les empreses concursades del primer trimestre, en concret el 77,2%, eren Limitades.

Pel seu costat, les Societats Anònimes concursades van experimentar un repunt interanual del 40,8% en el primer trimestre, mentre que les persones físiques amb activitats empresarials que van entrar en concurs es van incrementar un 11,1%.

El 63,5% de les empreses concursades en el primer trimestre es van concentrar en el tram més baix de volum de negoci (menys de dos milions d'euros) i van ser, sobretot, societats de Responsabilitat Limitada. Alhora, el 92% de les empreses concursades en els tres primers mesos de l'any no pertanyien a un grup empresarial, el 7,3% estaven en mans d'un grup espanyol i el 0,7% tenien control estranger.

LES EMPRESES MÉS AFECTADES, EN LA CONSTRUCCIÓ.

Dels 425 deutors concursats entre gener i març, gairebé el 84,5% van ser empreses (persones físiques amb activitat empresarial i persones jurídiques). El 23,1% de les empreses concursades tenien com activitat principal la construcció (sis punts més que un any abans), el 22,6% la indústria (vuit punts menys), el 15,9% es dedicava a activitats immobiliàries (cinc punts més) i el 15,6% pertanyia al sector del comerç (dos punts menys).

En concret, les empreses de la construcció objecte d'un procediment concursal van sumar 83 en el primer trimestre, davant de les 38 que es trobaven en aquesta situació un any abans, fet que suposa un augment, en termes relatius, del 118,4%.

Per la seva banda, les empreses immobiliàries i de serveis empresarials que van entrar en concurs entre gener i març d'aquest any van ascendir a 57, davant de les 24 que estaven concursades en igual període del 2007, és a dir, un 137,5% més.

Del total d'empreses concursades fins al març, un 6,7% no tenia assalariats, un 36,2% tenia entre un i nou utilitzats, un 32,6% tenia de 10 a 49 assalariats i un 13,3% comptava amb 50 o més assalariats.

En el primer trimestre, Catalunya va ser la comunitat amb major nombre de deutors concursats (112), seguida d'Andalusia (74), Comunitat Valenciana (68), Madrid (48), El País Basc (36) i Galícia (23). Les tres primeres van concentrar gairebé sis de cada deu deutors concursats en el primer trimestre.

D'altra banda, les comunitats amb menor nombre de deutors concursats en els tres primers mesos de l'any van ser la Rioja i Extremadura (totes dues amb un únic deutor), Cantàbria (3) i Castella-la Manxa (4).