Les empreses i entitats de la Generalitat Valenciana registren pèrdues de 68 milions en 2016, un 2,8% menys que en 2015

Monedes, moneda, bitllet. Bitllets, euro , euros, capital, efectiu, metàl·lic
EUROPA PRESS
Publicado 20/9/2017 11:03:08CET

VALÈNCIA, 20 Set. (EUROPA PRESS) -

Les entitats, empreses i organismes que conformen el sector públic instrumental valencià van registrar en 2016 una millora dels seus nombres, amb una reducció de les pèrdues respecte a 2015 del 2,8%, en passar de més de 70 milions a poc més de 68 milions.

La Intervenció General de la Generalitat ha fet pública en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el Compte General de la Generalitat de 2016, amb el detall del resultat econòmic del sector públic.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el pressupost que el Consell ha hagut de destinar al sector públic instrumental ha ascendit en el seu conjunt a 1.035,07 milions, enfront dels 1.125,06 milions que es van assignar en 2015, la qual cosa comporta una disminució del 8%.

No obstant açò, la xifra de negoci s'ha incrementat, en passar de 202 milions en 2015 a 213 milions, una pujada del 5,4%. "S'aprecia que l'esforç que la Generalitat ha hagut de realitzar perquè les empreses i entitats públiques complisquen amb la seua funció i comesa pública ha sigut menor, sense que açò haja sigut amb minvament de la seua activitat, a causa d'una gestió més eficient dels recursos públics", han explicat les mateixes fonts.

Respecte al patrimoni net de l'entitats del sector públic, en 2014 ascendia a 2.250 milions, amb uns deutes per valor de 6.000 milions, mentre en 2016, s'eleva a 2.400 milions i els deutes es redueixen a 5.200 milions, la qual cosa suposa una disminució de més de 800 milions en els deutes, tant a curt com a llarg termini, en dos anys.

En el Compte General també es reflecteixen els compromisos de gasto amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors, que al tancament de 2016 ascendien a 50.193,8 milions. Esta xifra suposa un 5,8% més que al final de 2015 (47.440,9 milions), la qual cosa comporta una ralentització de l'increment d'eixa despesa compromesa al futur, ja que en 2015 havien crescut un 7,6% respecte a l'exercici anterior.

El 86,4% dels compromisos de despesa per a exercicis posteriors correspon al Servici del Deute, 43.346,5 milions d'euros (2.084,7 milions en interessos i 41.261,8 milions de principal), dels quals la pràctica totalitat procediex de l'etapa de l'anterior Consell, atés que a 31 de desembre de 2015 el Servici del Deute absorbia un total de 39.730,1 milions.

MILLORA DEL RESULTAT ECONÒMICOPATRIMONIAL EN UN 42%

El Compte General també evidencia que el Consell ha millorat el seu resultat econòmicopatrimonial en un 42%, concretament en 1.906 milions d'euros, respecte a 2015.

Així mateix, el fons de maniobra negatiu, que reflecteix les dificultats de liquiditat de l'Administració, també ha millorat en 1.283 milions d'euros, la qual cosa suposa un avanç del 12,7% respecte a l'exercici anterior. Se situa en 8.794 milions. Esta xifra suposa el millor resultat des de l'exercici 2011, quan estava en -15.526 milions, amb una reducció del 43,3%.

"Malgrat l'evolució positiva dels indicadors, el Compte General també constata que sense un nou sistema de finançament la recuperació de la hisenda valenciana es presenta molt complicada; tot açò com a conseqüència de la llosa de l'infrafinançament, unida a la gestió anterior", han destacat des de la Generalitat.

El document fet públic reflecteix un resultat econòmicopatrimonial amb un desestalvi de 2.636,9 milions, enfront dels 4.543 milions de 2015, condicionat per les provisions i ajustos negatius, així com la insuficiència d'ingressos.

Les magnituds anotades contenen provisions de passius i compromisos amb incidència en la despesa no reconeguts o centrifugats al futur per l'anterior Consell, per import de 2.383,35 milions d'euros.

El resultat econòmicopatrimonial, no obstant açò, és el millor de tota la sèrie històrica des de 2011, any en el qual el desestalvi es va situar en 6.648 milions, la qual cosa suposa un descens del 60,3% respecte a esta data.

colaboracio