Actualizado 09/09/2009 19:53

L'Ayuntamientu d'Avilés abre'l llunes el plazu d'inscripción pal cursu d'iniciación de llingua asturiana

UVIÉU, 09 de Setiembre (EUROPA PRESS)

El próximu llunes quedará abiertu'l plazu pa inscribise nel Cursu d'Aniciu de Llingua Asturiana p'adultos, qu'organiza la Estaya de la Llingua d'Avilés.

El Conceyu informó al traviés d'una nota de prensa de que la duración del mesmu sedrá de 30 hores, dende'l día 29 de setiembre hasta'l 17 de payares, y l'horariu va ser de 19:00 a 21:00 hores, martes y xueves.

Les persones interesaes puen inscribise, per teléfonu, llamando al númberu 663 820 132, n'horariu de 8:00 a 15:00, per corréu ellectrónicu na direición estayallingua@ayto-aviles.es, o na Casa Municipal de Cultura d'Avilés, nel primer pisu.

Asturianu ofrecido por